İflas Yolları; Takipli İflas-İflas Davası

 1. Takipli İflas

A. Genel (Adi) İflas Yolu

 • Genel haciz yolunun iflas hukukundaki karşılığıdır.
 • Alacağın senede bağlı olmasına gerek yoktur.
 • Alacak rehinle güvence altına alınmışsa önce rehin paraya çevrilmelidir.

Aşamalar

 • İflas Takip Talebi: Alacaklı yetkili icra dairesine başvurarak borçluya karşı takip talebinde bulunur.
 • İflas Ödeme Emri: Takip talebini alan icra dairesi borçluya 3 gün içinde iflas ödeme emri gönderir.
 • Ödeme Emrine İtiraz: Ödeme emrinde borçluya ödeme yapması ya da itiraz veya şikayette bulunması için 7 günlük süre verilir. Aksi halde iflas davası açılacağı ihtar edilir.
  • Borçlunun itirazda bulunurken sebep (imzaya/borca) bildirmesi gerekmez.
  • İtiraz takibi durdurur.
  • Alacaklı itirazın kaldırılması için Ticaret Mahkemesine başvuruda bulunur.
 • İflas Davası: Borçlu 7 günlük süre içinde ödemede bulunmazsa alacaklı borçlunun muamele merkezinin bulunduğu Ticaret Mahkemesinde iflas davası açar.
  • İflas davası ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Alacaklı iflas kararı verilinceye kadar davasından vazgeçmeyebilir. Ancak karardan sonra davadan feragat edilemez.
  • İflas davası basit yargılama usulü ile görülür. Dava duruşmalı olarak yapılır.
  • Mahkeme önce alacaklının haklarını koruyucu tedbirler alır.
  • Mahkeme iflas kararı vermeden önce Depo Kararı verir. Bu karar borçluya borcunu ödemesi için son 7 günlük süre verilir.
  • Ticaret mahkemesinin iflasa karar verdiği anda iflas açılmış olur
  • Mahkemenin kararlarına karşı 10 gün içinde temyize gidilir. 

B. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas yolu

 • Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, borçlusuna karşı kambiyo senetlerine özgü iflas ya ad genel iflas yoluyla takip yapabilir.
 • Alacaklı yetkili icra dairesine başvurarak takip yapmalıdır. Takip talebine senedin aslı eklenmelidir.
 • takip talebini alan icra dairesi incelemesinin ardından borçluya ödeme emri gönderir.
 • Ödeme emrini alan borçlu 5 gün içinde ya borcu ödemeli ya da itiraz veya şikayet etmelidir.

2. İflas Davası (Genel İflas Yolu İle Aynı)

Alacaklının borçluya karşı iflas takibi yapmasına gerek olmadan, doğrudan ticaret mahkemesinde iflas davası açabildiği durumdur. Bu durum için bir takım sebeplerin varlığı gerekir.

Sebepler

Alacaklının Talebi İle

 • borçlunun yerleşim yerinin olmaması
 • Borçlunun kaçması
 • Borçlunun hileli işlemlerde bulunması
 • Borçlunun mallarını saklaması
 • Borçlunun borca batık olması
Borçlunun Talebi İle

 • Borçlunun aciz halde olması
 • Borçlunun mallarının yarısına haciz konulmuş, kalan kısmın ise muaccel borçlarını karşılamıyor olması
 • Borçlunun borca batık olması

Uyarı: Takipsiz iflasta depo kararı verilmez.

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Resen İcra Nedir?

Resen icra, devletin idari birimlerinin almış olduğu kararları, gerekirse zor kullanarak, kendisinin uygulaması ve işlemi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir