İflasın Hukuki Sonuçları

Özel Hukuk Bakımından

İflasın açılmasıyla birlikte müflisin elindeki mallar ile 3. kişilerdeki malları bir bütünü oluşturur. Buna “iflas masası” denir. Müflisin, iflas masasına giren malları ve hakları üzerindeki tasarruf yetkisi böylelikle sınırlanmış olur.

Masa malları üzerindeki tasarruf yetkisi iflas idaresi (iflas masasının kanuni temsilcisi sıfatıyla) tarafından yerine getirilir.

Müflis, masa mallarına ilişkin tasarruf işlemi yapamaz ancak borçlandırıcı (taahhüt) işlem yapabilir.

Masa mevcudunda bulunan mallar şunlardır;

 • Müflisin elindeki veya 3. kişilerde bulunan haczi mümkün mal ve alacaklar.
 • müflisin kişisel çalışmasına dayanmayan kazanımları, (niras, şans oyunları)
 • Müflisin iflastan önce haczedilmiş olan mal ve hakları

Kural: İflasın açılmasından önce müflise karşı başlamış olan takipler iflasın açılmasıyla durur ve iflasın (iflas kararının) kesinleşmesiyle düşer. Tasfiye süresince yeni takip yapılmaz.

İstisna: Bazı durumlarda iflasın açılmasına rağmen durmayan takipler vardır. Bunlar;

 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipler.
 • İlamsız tahliye takipler.
 • Çocuk teslimine ilişkin takipler.

İflasın Hukuk Davaları Üzerindeki Etkisi

Müflisin, masaya giren mallarla ilgili olarak, iflastan önce açılan, taraf olduğu ve halen devam eden hukuk davalarını takip yetkisi, iflasın açılmasıyla birlikte sona erer ve bu yetki iflas idaresine geçer. bu davalar iflasın açılmasıyla durur ve 2. alacaklılar toplantısından itibaren 10 gün sonra devam eder.

Aşağıdaki davalar ise iflasın açılmasına rağmen durmaz ve devam eder;

 • Acele davalar (Tahliye davaları).
 • Ceza ve nafaka davaları.
 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilgili takiplere ilişkin davalar.
 • Haksiz fiil ve vücut bütünlüğüne ilişkin zararlardan doğan tazminat davaları.
 • Kişinin şeref ve haysiyetine yönelik saldırılardan doğan tazminat davaları.
 • Kişisel duruma ilişkin davalar
 • Evlenmeye, boşanmaya ilişkin davalar.

İflasın Alacaklılar Bakımından Sonuçları

 • Müflisin müeccel borçları iflasın açılmasıyla muaccel hale gelir.
 • İflasın açılmasıyla, müflisin borçları hakkında zamanaşımı kesilmez (Zamanaşımı kesilmesi için alacağın masaya kaydı gerekir.)
 • İflasın açılmasıyla, müflisin faizli borçlarına faiz işlemeye devam eder.
 • Konusu para alacağı olmayan borçları para alacağına dönüşür. (Tahvil olur.)
 • Müflisin kefil olduğu borçlar müeccel olsalar da masaya alacak alarak kaydedilir.

İflasın Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları

A. Taksiratlı İflas

 • Evinin masraflarının gerekenden masraflı olması
 • Kumar, şans oyunları ve borsada önemli derecede para kaybetmesi
 • TTK’da sayılı defterleri hiç veya gereği gibi tutmaması
 • Alacağından fazla tutarda veresiye mal alması ya da senet imzalaması
 • Zararları için makul sebep gösterememesi
 • Konkordato şartlarını yerine getiremeden yeniden iflas etmesi
 • işlerin terk ederek kaçması

B. Dolanlı (Hileli) 

 • Muvazaalı satış ve işlem yapması
 • Ticari defter kayıtlarını yok etmesi
 • Gerçeğe aykırı işlemlerle aktifi olduğundan az göstermesi

C. Adi İflas

 

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Resen İcra Nedir?

Resen icra, devletin idari birimlerinin almış olduğu kararları, gerekirse zor kullanarak, kendisinin uygulaması ve işlemi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir