Merkantilizm ve Fizyokrasi Nedir ?

Merkantilizm Nedir?

Savunucular;Jean Bodin, Tomas Miles, Thomas Mun, Antolia Serra, Jean Colbert, Thomas Gresham, Gregory King

1450-1750 yılları arasında uygulama alanı bulan iktisadi düşünce akımıdır.Zenginliği kaynağı sahip olunan kıymetli madenlerle ölçülür ve ülkenin gücü buna bağlı olarak artar.

Dünyadaki servet düzeyi sabittir ve zenginleşme ancak bir diğer tarafın fakirleşmesi ile mümkündür. Ülkenin zenginliğini arttırması ithalatın yasaklanması ve ihracatın arttırılması ve teşviki ile mümkündür.

Sanayinin gelişmesi için hammadde yerine nihai mallar ihraç edilerek daha fazla altın gümüşün ülkeye girmesi amaçlanır.Devlet ekonomide aktif olarak yer almalıdır ve ihracatı teşvik edici ithalatı sınırlayıcı politikalar uygulamalıdır.

Fransız Merkantilizmi (Colbertizm): Devlet desteğiyle sanayileşme savunulur. Amaç altın stokunu arttırmaktır.İngiliz Merkantilizmi: Ticaret merkantilizmi olarak ifade edilir. Sömürgecilik ve deniz gücü ön plandadır.

Fizyokrasi Nedir?

Savunucular: François Quesnay, Tobert Turgot, S. Dupont de Nemours

Fransad Quesnay öncülüğünde merkantalist düşünceye tepki olarak gelişen ve ekonominin işleyişinde bir doğal düzenin varolduğunu savunan, devletin ekonomiye müdahalesinin olmaması gerektiğini (laissez Faire) ifade eden iktisadi düşünce akımıdır.

İlgili yazı: Laisses Faire Nedir?

Devletin ve vatandaşların zenginlik kaynağının toprak ve tarımsal ürünler olduğu savunulur. Quesney’in “Ekonomik Tablo” adlı çalışmasında servetin doğuşunu, birikimini ve toplumdaki sınıflar arasındaki dağılımını açıklamıştır. Çalışmaya göre ekonomide toprak sahipleri, toprağı işleyen sınıf ve kısır meslek sahipleri (tüccar, sanayici, zanaatkâr) olmak üzere üç grup söz konusudur.

Quesney’e göre gerçek anlamda üreten sınıf, toprağı işleyen ve üretim yapan tarımda kiracı olan birinci sınıftır. Birinci sınıfın yarattığı hasıla ile kendi geçimlerini sağlarken ikinci sınıfın ve kısır sınıfında geçimlerini sağlamaktadır.

Tek Vergi Politikası: Tek üreten sektör olan tarımın vergilendirilmesi ve vergilerinde toprak sahiplerinden alınmasını öne sürer.Ekonominin işleyişinde doğal bir düzenin varlığı kabul edilir. Doğal düzen kendiliğinden düzenler ve devlet ekonomiye müdahale etmemelidir.

Turgot, tek verimli sektörün tarım sektörü olduğu fikrine karşı çıkarak sanayi ve diğer sektörlerinde verimli olabileceğini savunmuştur.

Check Also

Karl Marx İktisadi Görüşleri

Marx’ın analizi bir sosyalist teori olmaktan çok kapitalist ekonomik kalkınma teorisidir. Ancak Marx kapitalizmin yıkılacağını …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir