Monetarizm Nedir?

Monoterizm (parasalcılık) M. Friedman‘ın ünlü, “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur.” sözü monetarizmin temel felsefesini özetlemektedir.

1970’lerden itibaren Keynesyen görüşe duyulan güvenin sarsılması üzerine Keynesyen görüşlere tepki olarak oluşan ekonomik görüştür.

Temsilcileri; modelin öncüsü Chicago Okulundan M. Friedmandır. Ayrıca H. Johnson, A. Metzler, A. Schwartz, K. Brunner, A. Walters diğer önemli isimlerdendir. Modelin temel ilkeleri M. Friedman tarafından hazırlanan “Paranın Miktar Teorisi Üzerine Çalışmalar” adlı eseriyle ortaya konmuştur.

Temel anlamda klasik iktisadın görüşleri benimsenmiştir. Parasalcı model üç temel varsayım üzerine kurulmuştur.

 • İşçi Yanılma Modeli (Kısa Dönemde Pozitif Eğimli Arz Eğrisi)
 • Piyasaların Sürekli Temizlendiği Varsayımı
 • Uyarlayıcı Bekleyişler Hipotezi

Özellikleri;

 • Kısa dönem arz eğrisi pozitif eğimlidir.
 • Ekonomik yaklaşımı etkileyen temel faktör parasal değişmelerdir.
 • Ekonomide istikrarsızlığın temel nedeni yanlış uygulanan para politikalarıdır.
 • Kurala göre para politikası savunulur.
 • Enflasyonun temel nedeni para arzı artışlarıdır. Para arzı artışları üretim artış hızından büyük olmamalıdır.
 • Para talebi ve paranın dolaşım hızı istikrarlıdır.
 • Para talebi faize duyarsızdır.
 • Devletin ekonomiye müdahalesi gereksizdir.
 • Dışlama etkisi nedeniyle uygulanacak genişletici maliye politikası ekonomide etkisizdir.
 • Para politikası kısa dönemde reel değişkenler üzerinde etkiliyken uzun dönemde sadece fiyatlar genel düzeyi üzerinde etkilidir.
 • Modelde konjonktür dalgalanmalarının temel sebebi para arzında meydana gelen değişmelerdir.
 • Kısa dönemde para arzı artışları ekonomiyi gecikmeli etkiler.
 • Kısa dönem Philips Eğrisi negatif eğimlidir. Enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü ilişki vardır.
 • Uzun dönemde enflasyonla işsizlik arasında değiş tokuş yoktur. Dolayısıyla Philips Eğrisi doğal işsizlik düzeyinde yatay eksene dik bir doğrudur.
 • Klasik miktar teorisi açıklaması yetersizdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir