Aciyo Faiz Teorisi Nedir?

Aciyo Faiz Teroisi Nedir? “Para kirasının” gerekçesini zaman unsuruna bağlamaktadır. Psikolojik Marjinalist Ekol‘ün temsilcilerinden Eugen Von Böhm-Bawerk, 19. yüzyıl sonunda Pozitif kapital Teorisi adlı eserinde bu önemli konuyu işlemiştir.

Böhm-Bawerk’e göre faizin nedeni insanların bugün elde edebilecekleri mala, aynı malın gelecekteki durumundan fazla değer vermeleridir. İnsanlar bugünkü 100 liraya tercih etmektedir.

Ancak yirmi yıl sonra sahip olabilcekleri 100 lirayı şimdiden elde edip kullanmak isteyenler doğal olarak bir fark ödemeyi göze almaktadır.

Bu tercih malın ve paranın şimdiki ve gelecekteki değeri arasında bir aciyo ya da ayrılık belirmesine yol açmaktadır. Faiz zaman açısından bir tercin bedelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir