Dışsallık Nedir?

Bir üretim ya da tüketim faaliyetinin bir başka üretim ya da tüketim faaliyetini fiyat mekanizması dışında etkilemesidir. Dışsallık etki demektir. Sistemli olarak K. Wicksell bahsetmiştir.

  • Dışsallık fiyatlandırılamaz ve pazarlanamaz.
  • Olumlu ve olumsuz biçimde hem üretim hem de tüketim sürecinde ortaya çıkabilmektedir.
  • Olumlu dışsallık; eksik üretim vardır Devlet müdahalesi gerekir. Olumsuz dışsallık fazla üretim anlamına gelmektedir.
  • Piyasa başarısızlığıdır.

Dışsallıklara Mücadele Yolları

Vergiler; Birim başına emisyon ya da kirlilik yaratan, ürün üzerine uygulanan spesifik esaslı vergilerdir.

Coase Teoremi; dışsallık tarafların bir araya gelerek pazarlık sürecini işletmesiyle sorun çözülür.

Hicks-Kaldor Modeli; Bireyler arası fayda karşılaştırılması yapılarak tazminat çözümü getirilmiştir.

Sübvansiyonlar; Olumlu dışsallık durumunda eksik üretim sorununu gidermek için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir