Efektif Talep Nedir?

Efektif Talep Nedir? Toplam arzın toplam talebe eşit olduğu noktadaki talep hacmidir. Malthus tarafından dillendirilen kavram, Keynes tarafından geliştirilmiştir. Kısaca, fiili taleptir.

Malthus;

  • Nüfus miktarını ve refah düzeyini belirleyen unsurun emeğe yönelen efektif talep olduğunu savunmuştur. Emeğin efektif talebi fiilen istihdam edilen emek miktarı ile ölçülmektedir. Emeğe olan efektif talebi belirleyen en önemli unsur kapital birikimidir.
  • Ekonomide üretilen mallara yönelik bir talebin olması gerektiğini aksi taktirde emeğe olan efektif talebin azalacağını savunmuştur.
  • Efektif talep yetersizliği üzerinde durur ve devlet müdahalesini sınırlı şekilde kabul eder.

Keynes’e göre efektif talep, girişimcilerin ürettikleri mallara, gelecekte yapılacak olan tüketim ve yatırım harcamaları toplamıdır.

Efektif Talep Grafik
Efektif Talep Grafik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir