Etkin Ücret Teorisi Nedir?

Etkin ücret teorisi nedir? Teoriye göre iş gücünün verimliliğinin ücret düzeyinden etkilendiği kabul edilir.

Buna göre; ekonomide Toplam Talep azalsa bile firmalar verimliliğin azalmaması için ücret düzeyini düşürmeyecektir. Modele göre ücret düzeyi emek piyasası denge ücret düzeyinden daha yüksek belirleneceği için işsizliğe neden olur.

19550’lerde H. Leibenstein’in az gelişmiş ekonomilerde ücretlerin işçilerinden verimliliğini artıracağı görüşüne dayanmaktadır. Daha sonra Yeni Keynesyen iktisatçılar bu görüşü geliştirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir