Fonksiyonel Maliye Nedir?

1929 yılında yaşanan şiddetli buhran ve buhranın 2. Dünya Savaşına kadar ortadan kaldırılamaması, piyasa ekonomisindeki kişiler, sektörler, bölgeler arasında dengesiz gelir dağılımı ve bunun sonucu olarak insanlardan bazılarının çalışmadan yaşayabilmelerinin  yanında bazılarının çalışarak yaşamlarını güçlükle sürdürmeleri, ekonomide sürekli olarak tam istihdam’ın sağlanamaması, bazı iktisatçıları piyasa ekonomisinin yapısı ve otomatik kuvvetlerin çalışıp çalışmadığı konusunda düşünmeye sevk etmiştir.

Bu dönemde Keynes 1929 buhranı üzerindeki gözlemlerinden yeni bir kuram ortaya atmış ve bunu 36 yılında yayınladığı “İstihdam, faiz ve paranın Genel Teorisi” isimli çalışmasında açıklamıştır. Keynes’in fikirleri şu şekilde özetlenebilir;

  • Ekonomi, klasik iktisatçıların iddia ettikleri gibi her zaman tam istihdam halinde dengede değildir.
  • Faiz’in fonksiyonu klasik iktisatçıların ileri sürdükleri gibi yatırım- tasarruf eşitliğini sağlamak değildir.
  • Ücret düzeyinin düşmesi istihdam hacminin her zaman yükselmesi beklenemez.
  • Piyasaya arz olunan her mal kendi talebini yaratmaz. Bunun nedeni efektif talep yetersizliğidir.
  • Ekonomi tam istihdam düzeyinin altında dengede bulunduğun zamanlarda özel harcamalarla, kamu harcamaları bir biriyle rekabet halinde değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir