Hızlandıran Nedir?

Hızlandıran nedir? Uyarılmış yatırımlarda meydana gelen bir artışın milli gelir üzerindeki etkisini ifade etmektedir. İlk kez Aftalion tarafından ortaya atılmıştır. Hızlandıran formülü aşağıdaki gibidir;

ΔIt = V* (Yt-Yt-1)

ΔIt: Cari dönem yatırım artışı

V: Hızlandıran katsayısı

Yt: Cari dönem Geliri

Yt-1: Bir önceki dönem geliri

Hızlandıran mekanizmasının çalışması için çarpan mekanizmasının çalışması gerekir.

Hızlandıran mekanizmasına göre, gelirdeki artışlar tüketim harcamalarını artırırken, tüketimdeki artış ise yatırımları uyarmaktadır.

İlgili yazı, Çarpan Nedir?

Çarpan ve hızlandıranın birlikte çalışmasına çarpan hızlandıran mekanizması denir.(Samuelson ve Hansen) Buna Aynı zamanda Samuelson Salınımı da denmektedir.

Hızlandıran teorisine göre; cari dönem yatırım talebi, cari dönem milli gelir artışına bağlıdır. Hızlandıranın geçerli olması durumunda çarpanın değeri artar.

Hızlandıranın İşleme Koşulları

  • Tüketim malları sektöründe tam istihdam olmalıdır.
  • Yatırım malları  ya da sermaye malları sektöründe eksik istihdam olmalıdır.
  • Yatırım malları sektörünün gelişmiş olması gerekir.
  • Gelişmekte olan ülkelerde hızlandıran etkili değildir. Çünkü yatırım malları ithal edilir.
  • Siyasi ve ekonomik belirsizlik durumunda hızlandıran işlemektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir