İşçi Yanılma Modeli Nedir?

İşçi yanılma modeli nedir?(Friedman-Monoteristler) Modele göre, firmalar fiyat düzeyini doğru tahmin ederken, işçiler ise parasal yanılgı içerisindedir. Çünkü işçiler adaptif ya da uyarlayıcı beklentilere sahiptir.

İşçiler uyarlayıcı beklentilere sahip olduğu için geçmiş dönemdeki fiyat artışlarını göz önüne alırlar ve geçmişteki fiyat artışları %5 ise bekledikleri fiyat artışları da %5 olur. Ücretlerine %5 zam geldiği zaman sadece kendi ücretlerinin arttığını zannederler.

Firmalar ürettikleri malların fiyatları ve fiyatlar genel düzeyi hakkında tam bilgi sahibiyken çalışanlar fiyatlar genel düzeyi hakkında tam bilgi sahibi değillerdir. Bu durumda reel ücreti dikkate alarak çalışma kararı alan işçiler fiyatlar genel düzeyini tahmin ederler. Buna göre emek arzı beklenen reel ücretin bir fonksiyonu olur.

Modele göre emek arzı gerçekleşen reel ücret ile işçilerin fiyat bekleyişlerindeki yanılgının çarpımına eşittir. Ekonomide gerçekleşen fiyat düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden büyük olduğu durumda, firmalar nominal ücretleri arttırırken fiyat düzeyi konusunda eksik bilgi sahibi olan işçiler nominal ücret artışını reel ücret artışı gibi algılayarak emek arzlarını arttırırlar. Buna göre ekonomide fiyatlar genel düzeyindeki artış işçi yanılma modeli gereği emek arzını ve istihdamı arttırırken gelir düzeyi artacak ve kısa dönem arz eğrisi pozitif eğimli olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir