İskonto Nedir? Nasıl Hesaplanır? Dış ve İç İskonto

İskonto, bir finansal varlığın vadesinden önce paraya çevrilmesi durumunda yapılacak kesintidir. Faizin tam tersidir. Faiz, mevcut bir paranın ödünç verilerek gelecekte geri alınması karşılığında elde edilen getiriyi ifade ediyorsa; iskonto etmek de gelecekte elde edilecek bir paranın bugünden elde edilmesi karşılığında yapılan indirimdir.

İskonto, bir finansal varlığın vade sonunda değeri ile (nominal değeri) bugünkü değeri arasındaki (peşin değer) farka eşittir. Formülü şu şekildedir;

İskonto Tutarı = Nominal Değer (gelecekteki değeri) – Bugünkü Değer

Yukarıdaki eşitlikte yer alan iskonto tutarı, finansal varlığı bugünü değerinden (peşin değerinden) hesaplanıyorsa “iç iskonto”, yazılı değerinden (vadeli değerinden) hesaplanıyorsa buna da “dış iskonto” denir.

İç iskonto Nedir?

İç iskontoda iskonto miktarı peşin değer üzerinden hesaplanır. İç iskontoya göre iskonto edilmiş değeri, diğer bir ifadeyle peşin değeri hesaplamada kullanılacak formül şu şekildedir;

Peşin Değer (Bugünkü) = Gelecekteki Değer (Nominal) / (1+ iskonto oranı x süre)

Dış İskonto Nedir?

Gelecekte alacaklılık hakkı sağlayan bir menkul kıymetin vadeli değeri (nominal değeri) üzerinden hesaplanmasına dış iskonto denir. İç iskontodan farkı, iç iskontoda senedin peşin değeri üzerinden hesaplanırken; dış iskontonun senedin vadeli değeri üzerinden yani nominal değeri üzerinden hesaplanır.

Dış iskonto yöntemine göre peşin değerin formülü şu şekildedir;

Bugünkü değer = Gelecekteki (nominal) Değer x (1- iskonto oranı x süre)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir