Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ne (D. Ricardo) göre bir ülke her 2 malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahip olsa bile karşılıklı dış ticaret söz konusu olabilir. Ricardo’ya göre önemli olan mutlak üstünlük değil üstünlüğün derecesidir. Bu teoriye aynı zamanda net avantaj teorisi de denmektedir.

Kumaş (1 İşçi) Şarap (1 İşçi)
İngiltere 80 40
Portekiz 10 20

Tabloya göre İngiltere hem kumaş hem şarap üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir ve A. Smith’e göre karşı dış ticaret söz konusu değildir. Ancak Ricardo’ya göre önemli olan üstünlüğün derecesidir; buna göre İngiltere kumaş üretiminde 8 kat şarap üretiminde ise 2 kat daha üstün durumdadır. Bu durumda İngiltere sadece kumaş üreterek, Portekiz de sadece şarap üreterek serbest dış ticaret yaparlarsa 2 ülke dış ticaretten kazançlı çıkar.

Ricardo’ya göre 2 ülke arasında karlı dış ticaretin söz konusu olabilmesi için 2 ülkenin iç üretim maliyetlerinin yani yurtiçi fiyatlarının birbirinden farklı olması gerekir.

Ricardo Modelinin Eksik Yönleri;

  • Model Emek Değer Teorisine dayandığı için maliyeti oluşturan tek unsur emektir. Sermaye, doğal kaynak v girişimci unsuru göz ardı edilmiştir.
  • Modelde ülkeler arasındaki iş gücü verimlilik farkları açıklanmamıştır.
  • Gerçek yaşamda iş gücü ülke içerisinde tam hareketli değildir.
  • Teori tamamen bir arz teorisidir. Talep koşulları göz ardı edilmiştir.
  • Teori sabit maliyet ve tam uzmanlaşmaya dayanır.
  • Teoride zaman ve değişim unsuru göz ardı edilmiştir. (Statik ve durağan bir modeldir)
  • Teoride üretimin aşamalara ayrılması ve daha düşük maliyetli üretim koşulları göz ardı edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir