Likidite Tuzağı Nedir?

Faizler belli bir seviyeye indikten sonra para arzı ne kadar artarsa artsın faizlerin düşmediği uç nokta likidite tuzağıdır.

Ekonomi neden likidite tuzağına düşer? Tahvil fiyatları bu durumda en yüksek seviyede olduğu için bireyler tahvil almak istemez. Merkez bankasının çıkardığı parayı ellerinde tutarak tahvili düşük fiyattan almak isterler. Piyasa çıkan para sünger gibi emilir. Bu durumda Tahvil talebi artmadığı için tahvil fiyatları artmaz. Tahvil fiyatları artmadığı için faiz oranları düşmez. Sonuç olarak yatırımlar ve gelir artmaz.

Para arzı artışları karşısında ekonomik birimlerin daha fazla tahvil almadığı spekülatif amaçlı para talebinin faize sonsuz duyarlı olduğu ve LM eğrisinin yatay eksene paralel olduğu durumdur. Bu kavrama aynı zamanda Keynesyen uç durum da denmektedir.

Likidite tuzağı özellikleri şu şekildedir; Faizler beklenilen en alt seviyeye indikten sonra para arzı ne kadar artırılırsa artırılsın faizler artık düşmez. Para talebi sonsuz LM Eğrisi yatay eksene paraleldir. Tahvil fiyatları en yüksek seviyededir. Para politikası etkisizdir.

Para Politikasının Etkisiz Olduğu Durumlar
Para Politikasının Etkisiz Olduğu Durumlar

İlk grafik yatırımların faize duyarsız olduğu durumdur. İkincisi ise para talebinin faize sonsuz duyarlı olduğu durumdur. İkinci grafik Likidite Tuzağındadır.

Likidite tuzağı durumunda tahvil fiyatları maksimum seviyeye çıktığı için piyasaya çıkan her para bireyler tarafından elde tutulur. Bireylerin spekülasyon güdüsüyle para talepleri sonsuzdur.

Bu durumda para piyasaya çıkmaz ve tahvil talebi artmaz. Tahvil fiyatları da talep artmadığı için artmaz. Tahvil fiyatlarının  artmaması sebebiyle faiz oranı düşmez. Sonuç olarak yatırımlar ve gelir artmaz.

Hükumetler likidite tuzağından kurtulmak için kamu harcaması yoluyla piyasaya para sürerek kurtulmaya çalışır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir