Ana Sayfa / Kavramlar / Tarh Nedir?

Tarh Nedir?

Tarh nedir? Bir ticari faaliyetten elde edilen kazancın vergi kanunlarında gösterilen miktar ve oranlar üzerinden hesaplanmasına tarh denir. Vergi dairesinin vergi borcunu tahsil edebilmesi için tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamalarının gerçekleşmesi gerekir.

Tarh işleminin gerçekleşmesi için mükellefin kazancının belirlenebilmesi gerekir. Kazancın belirlenmesi 4 şekilde gerçekleşir.

1. Beyan Üzerine Tarh (Olağan): matrah, mükellef tarafından tespit edilirse ve tespit edilen matrah bir beyanname ile vergi dairesine verilir. Vergi dairesi bu beyanname üzerine vergiyi tarh eder. Beyanname üzerine tarhiyatçıya “tahakkuk fişi” kesilir ve vergi tahakkuk eder. Tahakkuk fişinin kesilmesi ile tarh,tebliğ ve tahakkuk aynı anda gerçekleşmiş olur.

İlgili yazı: Tahakkuk nedir?

Not; Mükellef kendi beyanına dava açamaz. İki istisnası vardır; İtirazı kayıt ve Vergi hatası.TVS’de Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, veraset ve İntikal Vergisi, KDV, ÖTV gibi bir çok vergi beyan üzerine tarh edilir.

2. İkmalen Tarh: Bir vergi tarh edildikten sonra, mükellefin defter kayıt ve belgeleri veya kanuni ölçüler esas alınarak yapılan ilave vergi tarhiyatıdır.

3. Re’sen Tarh: Mükellefin defter, kayıt ve belgelerine veya kanuni ölçülere göre matrah tespit edilemediğinde yapılan tarhiyattır.

Şu durumlarda re’sen tarh yapılır;

  1. Kanuni süresinde beyanname verilmemesi
  2. Beyannamede Vergi Matrahına ilişkin bilgilerin olmaması
  3. Kanunen tutulması mecbur olan defterlerden herhangi birinin tutulmaması
  4. Bu defterlerin tasdik ettirilmemesi
  5. Defterleri vergi inceleme elemanına ibraz edilmemesi
  6. Defter, kayıt ve belgelerin noksan, matrah belirlenmeyecek kadar usulsüz ve karışık olması
  7. Defterdeki kayıtların doğru olmaması
  8. Yeminli mali müşavir, mali müşavir gibi meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen beyannamelerin imzalattırılmaması, yeminli mali müşavir tasdik raporunun zamanında ibraz edilememesi.

4. İdarece Tarhiyat: İkmalen ve re’sen tarh halleri dışında, mükellefin kanunda belirtilen zamanlarda ödevlerini yerine getirmemeleri durumunda “kanunda miktarı belirlenmiş olan matrah üzerinden verginin tarh edilmesidir.

Re’sen, ikmalen ve idarece yapılan tarhiyatlar olağan dışı tarh usulleri olarak da adlandırılmaktadır. İhbarname ile vergi mükelleflere tebliğ edilir. Mükellefler, bu tarhiyattan hepsine dava açabilir.

İlgili yazı: Tebliğ nedir?

Tarh Nedir? Videomuzu da izleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir