Yedek Akçe Nedir?

Yedek akçe, şirketler ve devletlerin risklere karşı korunmak amacıyla ayırdıkları paradır. Bilançonun pasif kısmındadır.

Yedek akçe dört gruba ayrılmaktadır. Bunlar;

  1. Kanuni Yedek Akçeler: Ayrılması zorunlu olan yedek akçelerdir. Kanun tarafından getirilmesi şirketlere zorunluluk yüklemiştir.
  2. İhtiyari Yedek Akçeler: Şirketlerin tasarrufuna bırakılmıştır. Şirket yönetiminin kararıyla ayrılar yedeklerdir.
  3. Olağanüstü Yedek Akçeler: Genel kurul kararıyla alınan yedek akçelerdir.
  4. Gizli Yedek Akçeler: Bilançoda görünmemektedir. Yönetim kurulu tarafından ayrılmaktadır. Şirket denetçilerine bildirilmelidir.

Merkez Bankasının yedek akçe oranını artırması piyasada daraltıcı bir etki yaratır. Şirketlerin kasasındaki paranın yatırıma dönüşmemesine neden olur.

Merkez Bankasının yedek akçe oranını azaltması piyasada genişleyici bir etkiye neden olur.

Yedek akçenin Merkez Bankasından alınıp Hazineye devredilmesi ise ekonomide genişleyici bir etkiye sebep olmaktadır. Türkiye’nin mevcut durumunda enflasyona sebep olacaktır.

Yedek akça için muhasebe kayıtlarında, her yıl safi kârın yirmide birinin ödenmiş sermayesinin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayrılması mecburidir. Buna birinci tertip yedek akçe denir.

Şirketlerin sözleşmelerinde “temettü dağıtımı” kararlaştırılmışsa; İkinci tertip yedek akçe ayırmak zorundadır. İkinci tertip yedek akçe tutarı ortaklara % 5 birinci temettü hariç kalan kârın dağıtılması kararlaştırılmış kısmın onda biridir.

İngilizce karşılığı: reserves

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir