IS ve LM Sağa Sola Kaydıran Nedenler

IS Eğrisinin Sağa Kayması

 • Geleceğe ait olumlu beklentiler
 • Risklerin azalması
 • Fiyatlar genel seviyesindeki azalışlar
 • Otonom tüketimdeki artış
 • Otonom yatırımlardaki artış
 • İhracatın artması
 • İthalatın azalması
 • otonom tasarruflardaki azalış
 • Transfer Harcamalarındaki artış IS eğrisini sağ kaydırır.

IS Eğrisinin Sola Kayması

 • Fiyatlar genel seviyesindeki artışlar
 • Risklerin artması
 • Geleceğe yönelik olumsuz beklentiler
 • Otonom tüketimde azalış
 • Otonom yatırımlarda azalış
 • İhracatta meydana gelen azalış
 • İthalatta meydana gelen artış
 • Sermayenin marjinal etkinliğinde azalış beklentisi
 • Otonom vergilerdeki artış
 • Transfer harcamalarında azalış
 • Otonom  tasarruflardaki artış

LM Eğrisini Sağa Kaydıran Nedenler

 • Genişletici para politikası
 • Reeskont oranlarındaki azalma
 • reel para arzındaki artış
 • Para arzı sabitken fiyatlar genel seviyesindeki azalış
 • Fiyatlar genel seviyesi sabitken nominal para arzındaki artış
 • Zorunlu karşılık oranlarındaki azalma
 • Açık piyasa işlemleriyle genişletici politika uygulanması

LM Eğrisini Sola Kaydıran Nedenler

 • Daraltıcı para politikası
 • Reeskont oranlarındaki  artış
 • Zorunlu karşılık oranlarındaki artış
 • Reel para arzındaki azalış
 • Daraltıcı açık piyasa işlemleri
 • Reel para arzındaki azalış
 • Nominal para arzı sabitken fiyatlar genel seviyesindeki artış
 • Fiyatlar genel seviyesi sabitken nominal para arzındaki azalış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir