Nominal (İtibari) Değer Nedir?

Nominal değer, kısaca paranın üzerindeki değerdir. Örneğin, kağıt paranın üzerindeki 100 TL ibaresi paranın nominal değerini ifade eder.

Terimsel olarak, menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değer anlamına gelir. İtibari değer de denmektedir. Türk dil kurumu tarafından da “yazılı” olarak tanımlanmaktadır.

Hisse senetleri ve tahvillerde ilk piyasaya satışındaki değerleri nominal değerdir. Daha sonra piyasadaki talebe göre, üzerinde yazılı olan değer aynı kalırken, alış-satış fiyatı değişir.

Örneğin, Bir hisse senedinin fiyatı şirketin değeriyle orantılı olarak  5 TL’den borsada satılmaya başlanırsa; Yatırımcıların bu hisse senedine talebi fazla olması durumunda, hisse senedinin üzerindeki 5 TL aynı kalırken, alış satış değeri 5 TL’nin üzerinden gerçekleşir. Talebin yetersiz kalması durumunda 5 TL’nin altına düşebilir.

Hisse senetlerinin nominal değer üzerinden borsada ilk satışı genellikle talep görmektedir. Kısa sürede hisse senedinin fiyatı yükselir. Bu sebebi ise, şirketin değerinin düşük gösterilmesinden kaynaklanır. Şirket değerlemesini yapan firmalar, hisse senedinin borsada nominal fiyatından daha düşük bir fiyattan işlem görmesi ihtimaline karşılık, senedin değerini olduğundan daha düşük gösterirler. Çünkü, yatırımcılara karşı sorumlulukları bulunmaktadır ve cezai yaptırımları vardır.

İngilizce karşılığı “face value” ya da “nominal“dir.

Nominal Değer İle İlgili Bazı Kavramlar

  • Nominal Faiz Oranı; Piyasada uygulanan mevcut faiz oranıdır. Enflasyondan arındırılmış haline reel faiz oranı denir.
  • Nominal Gelir; Gelirin para ile ifade edilmesidir. enflasyondan dolayı gelirin satın alma gücünü göstermemektedir. Gelirin satın alma gücünü reel gelir göstermektedir.
  • Nominal GSMH; üretilen mal ve hizmetlerin miktarıyla satış fiyatlarının çarpılmasıyla bulunur. Reel GSMH’ya ulaşmak için deflatörle oranlanması gerekir.
  • Nominal Kar; Firmaların endüstrilerini değiştirmeyeceği ve yeni firmaların da bu endüstriye girişlerini cezbetmeyen kardır.
  • Nominal Risksiz Faiz Oranı; Risksiz hazine bonoları ve devlet tahvillerinin üzerinde yazan faiz oranıdır.
  • Nominal Sermaye; Şirket kuruluşunda ortakların taahhüt ettikleri sermayedir. Şirketlerin anaparasıdır.
  • Nominal Sermaye Artırımı Oranı; Ortaklara yeni pay alma hakkı tanınmayan sermaye artırımında arz edilen kısmın toplam nominal arz tutarına oranıdır.
  •  
Nominal Nedir? yazımızı Youtube’dan izleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir