Okun Yasası Nedir ?

Okun Yasası nedir? %2,25 büyüme trendinin üzerinde her %1’lik büyümenin işsizliği %0,5 düşüreceğini ifade eden yasadır. Büyüme ile işsizlik arasındaki ters yönlü ilişki bulunur.

Denklemi; ΔU=-0,5(Y-2,25)

U işsilik oranı, Y ise cari büyüme oranını temsil eder.

Okun Yasasına göre;

  • İşsizlik oranı doğal işsizlik oranını her %1 aştığında hasıla doğal hasılanın %2,5 altına düşer.
  • Her %1’lik büyüme işslizği %0,5 düşürmektedir.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir