Phillips Eğrisi, Eğriyi kaydıran Nedenler, Monoterist-Yeni Klasik-Yeni Keynesyen

Orjinal Phillips eğrisi A.W. Phillips tarafından geliştirilen ve nominal ücret artış oranı ile işsizlik oranı arasında ters yönlü ilişkiyi ifade eden eğridir. Phillipsten sonra Samuelson ve Solow phillips eğrisinin ifade ettiği ilişkiyi enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki olarak ifade etmiştir.

Günümüz Phillips eğrisi bir ekonomide enflasyonla işsizlik oranı arasında ters yönlü ilişkinin olduğunu gösterir. Phillips eğrisi türetilirken Keynesyen modelde olduğu gibi çalışanların nominal ücreti dikkate aldığı varsayılmıştır.

Phillips Eğrisi
Phillips Eğrisi

Phillips modelinde keynesyen model varsayımlarının geçerli olması nedeniyle enflasyonda meydana gelecek artış karşısında sözleşmelerle nominal ücretini velirleyen işçiler için ücret yapışkanlığı reel ücret oranının düşmesine buna bağlı olarak firmaların emek taleplerini arttırırken ekonomide işsizlik oranının azalmasına neden olur.

Bekleyişlerin dahil edildiği Phillips Eğrisi

Çalışanların emek arz ederken reeel ücreti dikkate aldığı ve bekleyişlerin dahil edildiği Phillips Eğrisinin şekli kısa ve uzun dönemde farklılık gösterecektir.

Monoterist Phillips Eğrisi

Monoteristlere göre uyarlayıcı beklentiler varsayımı altında Phillips Eğrisi formel olarak gösterimi şöyledir.

π=π² – y(U-Un)

π= Gerçekleşen Enflasyon

π²= Beklenen Enflasyon

U= Cari İşsizlik

Un=Doğal İşsizlik

π>π⇒ Un>U   Aşırı İstihdam

πe>π  ⇒  U>Un  Eksik İstihdam

Phillips Eğrisi-Beklentiler
Phillips Eğrisi-Beklentiler

Başlangıçta beklenen  ve gerçekleşen enflasyon birbirine eşit olduğu doğal işsizlik düzeyindeki A noktasında olan ekonomide uygulanan genişletici politikalar çalışanların uyarlayıcı beklentilere sahip olması nedeniyle ekonomide emek talebini arttırıp işsizlik oranının azalmasına ve Phillips eğrisi üzerinde B noktasına gelinmesine neden olur. Bir dönem sonra çalışanların enflasyon beklentilerini arttırmalarını Phillips eğrisini sağa kaydırırken reel ücreti arttırıp emek talebini azaltırken ekonomide C noktasına dönülmesine neden olur.

Monoteristlere göre kısa dönemde enflasyonla işsizlik arasında ters yönlü ilişki söz konusu iken yeni Phillips eğrisi negatif eğimli iken uzun dönemde enflasyonla işsizlik arasında bir ilişki yoktur ve Phillips eğrisi doğal işsizlik düzeyinde yatay eksene dik bir doğrudur. 

Ekonomide uygulanacak genişletici ve para ve maliye politikaları kısa dönem Phillips eğrileri üzerinde yukarı harekete neden olurken, daraltıcı politikalar eğri üzerinde aşağı doğru harekete neden olur.

Ekonomide beklenen enflasyonun arttığı durumda Phillips eğrisi sağa kayarken beklenen enflasyonun azalması eğriyi sola kaydırır.

Hızlandırma Hipotezi: Monoteristlere göre ekonomide işsizliğin dopğal işsizlik oranından daha düşük bir seviyede sürekli tutulabilmesi için para arzının sürekli arttırılması gerekir. Buna hızlandırma hipotezi denir.

Yeni Klasiklere Göre Phillips Eğrisi

Fiyat ve ücret esnekliğini benimseyen ve ekonomik birimlerin rasyonel beklentilere sahip olduğunu varsayan yeni klasiklere göre kısa ve uzun dönemde Philips eğrisi doğal işsizlik düzeyinde yatay eksene dik bir doğru şeklindedir.

Yeni Keynesyenlere Göre Phillips Eğrisi

Fiyat ve ücretlerin yapışkan olduğunu benimseyen yeni Keynesyenlere göre ekonomik birimler rasyonel beklentilere sahip olsa bile kısa dönem Phillips eğrisi negatif eğimli iken uzun dönemde doğal işsizlik düzeyinde yatay eksene dik bir doğru şeklinde olacaktır.

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Yıllara Göre Enflasyon Oranları

YILLARENFLASYON ORANI19392,519409,4194116,6194268,7194337,219448,119455,319464,31947-6,619485,419496,41950-3,119512,519524,519532,919547,7195518,619562,7195713,5195820,5195928,519602,31961-0,719622,619633,219641,719655,919664,419676,719680,419696,519708,1197116,3197212,9197316,6197418,7197520,1197615,3197728,3197849,6197956,51980116,6198135,9198227,1198331,4198448,4198545198634,6198738,9198873,7198963,3199060,3199166199270,1199366,11994106,3199593,6199680,4199785,7199884,6199964,9200054,9200154,4200245200325,3200410,620057,7220069,6520078,39200810,0620096,5320106,4201110,4520126,1620137,420148,1720158,8120168,53201820,30

35 Yorumlar

 1. merhaba yeni Keynesyen iktisat anlayışına göre Phillips eğrisinde kaymaların sebebi nedir ? yalnızca kısa dönem göre mi yorumlanmalı yoksa uzun dönemde dik konuma ulaştığı durumda sağa ve ya sola kayma olur mu ?

 2. Yeni Keynesyen iktisada göre Phillips eğrisinde kaymaların nedeni nedir. Bu durumda nasıl ise nasıl bir para politikası uygulamak gereklidir

 3. bana yardım edin lütfen ödevim için :(

 4. merhaba bir araştırma konum var enflasyon-işsizlik arasındaki ilişki ve philips eğrisi
  konuyla alakalı araştırma soruları, varsayımlar ve hipotezler : H-0 ve H-1(çoğaltılabilir) neler olabilir?

 5. Hocam bir sorum var, rasyonel bekleyişler teorisine göre kısa dönem phillips modeli nasil oluşur ?

 6. Beklenen enflasyon oranındaki değişmenin kısa ve uzun dönem phillips eğrisi üzerindeki nedenleriyle birlikte şekille açıklayınız
  Merhaba sorumu cevaplar mısınız lütfen

 7. Ulaş bey, merhaba mail adresim candemir123123123@gmail.com bana mail atarsanız size sormak istediğim bir miktar soru var dönüş yaparsanız sevinirim

 8. Merhaba sorumu yanitlarmisiniz

  Philips egrisi hangi durumda kayma gösterir?
  A. Fiyatların artıp işsizliğin azaldığı durumda
  B. Fiyatların azalıp işsizliğin arttığı durumda
  C. Hem fiyatların hemde işsizliğin arttığı durumda
  D. Fiyatların ve üretimin arttığı durumda
  E. Philips egrisi kayma göstermez

  • Merhaba, Philips eğrisi enflasyonla işsizlik arasındaki ilişkiyi gösterir. Bundan dolayı, A,b, c şıkları eğri üzerinde değişmeye sebep olur. D şıkkı ise eğrinin kaymasına neden olur.

 9. Merhaba,

  Nominal ücretlerin sabır olduğu Keynesyen modelde, eksik istihdam durumunda para arzindaki bir artış, gelir ve fiyati nasıl etkiler?

  A. Artar, azalır
  C. Artar artar
  D. Artar değişmez

  • Para arzındaki artış faiz oranlarında düşüşe sebep olur. Faiz oranlarının üretim artar; dolayısıyla gelir artar, fiyatlar düşer.

  • Merhaba sorumu yanitlarmisiniz

   Philips egrisi hangi durumda kayma gösterir?
   A. Fiyatların artıp işsizliğin azaldığı durumda
   B. Fiyatların azalıp işsizliğin arttığı durumda
   C. Hem fiyatların hemde işsizliğin arttığı durumda
   D. Fiyatların ve üretimin arttığı durumda
   E. Philips egrisi kayma göstermez

 10. Merhaba,

  Yeni klasik yaklasima göre toplam talepte beklenen değişmelerin fiyat düzeyi, reel GSYİH ve işsizlik oranı üzerindeki etkisi nedir?

  A. Değişir , değişmez, değişmez
  B. Değişmez , değişmez , değişir
  C. Değişmez , değişir, değişmez
  D. Değişmez , değişir, değişir
  E. Değişir , değişmez , değişir

  • merhaba, toplam talep eğrisinin iki değişkeni fiyat düzeyi ve milli gelirdir. yeni klasiklere göre, toplam talep eğrisinin değişmesi fiyatlar genel düzeyini değişmesine sebep olur. Malın fiyatının artacağını düşünen firmalar, emek taleplerini arttırırken istihdam ve çıktı düzeyi artar ve buna bağlı olarak gelir düzeyi artar(milli gelir). Konu anlatımı da şurada https://ekonomihukuk.com/makro-iktisat/toplam-talep-toplam-arz-analizi/ konusunu inceleyin. Çözemezseniz Yine yardımcı olabiliriz.

 11. Merhaba, sorumu cevaplayabilir misiniz?

  Hangisi merkez bankalarının fiyat istikrarını temel amaç olarak benimsemelerinin gerekçelerinden birisi değildir?

  A- optimal politikaların dinamik zaman tutarsızlığı argümanı
  B- politika etkinsizligi önermesi
  C- uzun dönem Philips eğrisinin varlığı
  D- fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme için gerekli olması
  E- ihtiyarı politikanın kurala dayalı politikalar karşısında üstünlüğü

  • Merhaba, cevap E şıkkıdır. A şıkkı, Merkez Bankası T döneminde ürettiği politikanın T+1 döneminde de geçerli olabilmesi için fiyat istikrarının sağlanması gerekir. B şıkkı, yine etkinliğin artması için daha önce öngörülen koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bunun için fiyat istikrar sağlanmalıdır. C şıkkı, uzun dönemde philips eğrisinde fiyat istikrarının sağlandığı öngörülür. Yetkililer, böylelikle, doğal işsizliğe odaklanır. D şıkkı, elbbette büyümenin gereçekleşmesi için fiyat istikrarının sağlanması gerekir. E şıkkı ise, teorik bir tartışmadır. fiyat istikrarının temel amacıyla bağlantısı yoktur (sorunuz bazında alakası yoktur.)

 12. Merhaba, aşağıdaki sorumu cevaplayabilir misiniz?

  Doğal işsizlik oranında ki değişme hangisine neden olur?
  A- kısa ve uzun dönem Philips eğrisi kayar
  B- sadece uzun dönem Philips eğrisi kayar
  C- sadece kısa dönem Philips eğrisi kayar
  D-kisa ve uzun dönem Philips eğrileri kaymaz
  E-kisa dönem Philips eğrisi üzerinde hareket gerçekleşir

  • Merhaba, Philips eğrisi cari işsizlikle gerçekleşen enflasyon arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu iki değişkenin değişmesi durumunda eğri üzerinde hareket gerçekleşir. Ancak, doğal işsizlikte değişme olması kısa ve uzun dönemde eğrisinin kaymasına neden olur. Doğal işsizlik oranı denge noktasıdır.

 13. Merhaba ben philips egrisi ile yonetme hakkı modeli arasindaki iliskiyi arastiyorum bir fikriniz var mi?

  • Merhaba, bekleyişlerin dahil edilmesiyle, sendikalar ve işverenlerin iş sözleşmesi imzalamasının ardından; işverenin sözleşmede belirlenen ücrete emek talebi üzerinden vereceği tepki üzerinden yorum yapılabilir. İyi çalışmalar

 14. Phillips eğrisinin geçerliliğini ne ortadan kaldırır?

 15. Philips eğrisi keynesyen iktisat teorisi içindeki yeri ve bugün geçerliliği ne durumdadır.

 16. Bekleyişler eklentili Phillips eğrisi yaklaşımına göre,aşağıdakilerden hangisi,kısa dönem Phillips eğrisi üzerinde enflasyon ve işsizlik arasında bir tercihe imkan verir?
  A)Fiyatların esnekliği
  B)Bekleyişlerin rasyonel olması
  C)Geleceğe yönelik tam bilgi varsayımı
  D)Bekleyişlerin adaptif olması
  E)Phillips eğrisi özellikle kısa dönemde böyle bir tercihe imkan vermez
  Merhaba bu soruyu cevaplayabilirmisiniz?

 17. Talep enflasyonu konusunda philips egrisinin kayma durumunu yazar misiniz ?

 18. 1.soru Philis egrisi pozitif eğimli ise o ülkede,
  A)enflasyon vardır B)Stagflasyon vardır
  C)NAIRU vardır D)Hiçbiri

  2.soru:Philips egrisinde hangisi NAIRU olduğunu işaret eder?
  A)dikey philps egrisi B)negatif eğimli philis egrisi
  C)pozitif eğimli philips egrisi D)yatay philips egrisi
  Bu soruları cevap verebilir misiniz lütfen

  • Merhaba, Stagflasyon durumunda phillips eğrisi pozitif eğimlidir. 2. sorunuz ise; Nairu yeni keynesyenlere ait bir kavramdır. Uzun dönemde ücret ve fiyat yapışkanlıkları ortadan kalkacağı için işsizlik doğal oranına geri döner ve dik bir doğru şeklini alır.

 19. Ulaş bey uzun dönemde her iki ekolde de philips eğrisinin yatay eksene dik olmasının sebepleri nelerdir?

  • Merhaba,yeni klasikler için doğrunun dik olmasının sebebi rasyonel beklentiler gereğidir. Yani fiyat artışlarının ardından işçiler zam talep edecektir ve bunu firmalar tahmin etmektedir. Böylelikle istihdamı ve üretimi arttırmayacaklardır. Bu nedenden dolayı işsizlik değişmeyecektir.

   Yeni keynedyenlerde de uzun dönemde rasyonel beklentiler geçerli olduğu için yine aynı durum söz konusu olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir