Stagflasyon Nedir? Nedenleri, Sonuçları

Stagflasyon kısaca, bir ekonomide durgunluk ve enflasyonun aynı anda görülmesidir. Fransızca kökenli kelime stagnant(durgun) ve inflation (enflasyon) kelimelerden türetilmiştir.

Diğer bir deyişle İşsizlikle birlikte enflasyonun aynı anda görülmesini ifade eder. Büyüme pozitiftir. Ancak reel olarak ekonomi küçülmüştür.

Ekonomi literatürüne 1973 petrol krizi ile girmiştir. Bir yandan ekonomideki küçülme ve işsizlik artışı diğer yandan petrol fiyatlarındaki artış sebebiyle enflasyonun yükselmesi ABD’de stagflasyonun yaşanmasına sebep olmuştur.

Stagflasyon Nedenleri

 • Ücretlerin artması
 • Yanlış para ve maliye politikaları
 • Enerji kaynaklarının fiyatlarının yükselmesi
 • Tüketimin artması
 • Finansal krizler ve döviz kurundaki istikrarsızlık
 • Para arzının üretimden fazla artması

Stagflasyon Sonuçları Nelerdir ?

 • İşsizlik Artar
 • Enflasyondaki artış sebebiyle yatırımlar yavaşlar.
 • Hükumetler tüketimi azaltıcı önlemler alır.
 • Maliyetlerde artış yaşanır.
 • Döviz kurundaki istikrarsızlık spekülatörler yaratır.
 • Temel geçim malzeme fiyatlarında artış yaşanır.

İlgili Yazılar

Philips Eğrisi- Enflasyon ve İşsizlik

A.W. Phillips tarafından geliştirilen ve nominal ücret artış oranı ile işsizlik oranı arasında ters yönlü ilişkiyi ifade eden eğridir. Günümüz Phillips eğrisi bir ekonomide enflasyonla işsizlik oranı arasında ters yönlü ilişkinin olduğunu gösterir. Keynesyen görüşün varsayımları geçerlidir.

Moneteristler ve Philips Eğrisi

Kısa dönemde enflasyonun işsizliği azaltacağını uzun dönemde ise, uyarlayıcı beklentiler sebebiyle, enflasyonla işsizlik arasında bir ilişki olmadığını ve Phillips eğrisi doğal işsizlik düzeyinde yatay eksene dik bir doğru şeklini alacağını dile getirmişlerdir.

Yeni Klasikler ve Philips Eğrisi

Fiyat ve ücret esnekliğini benimseyen ve ekonomik birimlerin rasyonel beklentilere sahip olduğunu varsayan yeni klasiklere göre kısa ve uzun dönemde Philips eğrisi doğal işsizlik düzeyinde yatay eksene dik bir doğru şeklindedir.

Yeni Keynesyenler ve Philips Eğrisi

Fiyat ve ücretlerin yapışkan olduğunu benimseyen yeni Keynesyenlere göre ekonomik birimler rasyonel beklentilere sahip olsa bile kısa dönem Phillips eğrisi negatif eğimli iken uzun dönemde doğal işsizlik düzeyinde yatay eksene dik bir doğru şeklinde olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir