Toplam Arz (AS) Eğrisini Sağa ve Sola Kaydıran Nedenler

AS Eğrisini Sağa Kaydıran Nedenler

 • Olumlu arz şokları
 • Olumlu doğa koşulları
 • Maliyetlerde meydana gelen düşüşler
 • Ekonomik büyüme
 • Teknolojik gelişmeler
 • Verimlilikte meydana gelen artış
 • Vergi indirimleri
 • Sübvansiyonlar
 • Arz yönlü teşvik politikaları
 • Beklenen fiyat düzeyinde meydana gelen düşüşler

AS Eğrisini Sola Kaydıran Nedenler

 • Maliyetlerdeki artışlar
 • Sermaye ve işgücü miktarında meydana gelen azalış
 • Ekonomik daralma
 • Teknolojik gerilik
 • Verimlilikte meydana gelen düşüşler
 • Vergi artışları
 • Piyasa kontrollerinin artması
 • Beklenen fiyat düzeyindeki artışlar
 • Kötü hava koşulları, savaşalar, doğal afetler
 • Olumsuz arz şokları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir