Toplam Talep (AD) Eğrisini Sağa ve Sola Kaydıran Nedenler

AD Eğrisini Sağa Kaydıran Nedenler

 • Genişletici maliye politikaları
 • Ekonominin gidişatına yönelik iyimser beklentiler
 • Doğrudan kotasyona göre kurda meydana gelen artışlar
 • Dolaylı kotasyona göre kurda meydana gelen azalışlar
 • Reel faiz oranındaki azalış
 • Kredi kartı kullanımının artması
 • Otonom tüketimde meydana gelen artış
 • Otonom yatırımlarda meydana gelen artış
 • Kamu harcamalarında artış
 • İhracat ve net ihracattaki artış
 • Otonom vergilerdeki azalış
 • Genişletici maliye politikaları
 • Para talebinde meydana gelen azalış

AD eğrisini Sola Kaydıran Nedenler

 • Daraltıcı para politikaları
 • Ekonomi için kötümser beklentiler
 • Doğrudan kotasyona göre kurda meydana gelen azalışlar
 • Dolaylı kotasyona göre kurda meydana gelen azalışlar
 • Reel faiz oranındaki azalış
 • Kredi kartı kullanımın azalması
 • Otonom tüketimde meydana gelen azalış
 • Otonom yatırımda meydana gelen azalış
 • Kamu harcamalarında azalış
 • İhracat ya da net ihracatta meydana gelen azalış
 • Otonom vergilerde meydana gelen artış
 • Daraltıcı maliye politikaları para arzında meydana gelen azalış
 • Para talebinde meydana artış

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir