Asimetrik Bilgi Nedir?

Alıcı ve satıcıların piyasadaki malların niteliği konusunda farklı bilgiye sahip olmasıdır. George Akerlof 1970 yılında yazıdığı “The market For lemons; Quality, Uncertaintyandthe market Mechanism” makalesinde asimetrik bilgiden söz etmiştir.

Böyle bir durumda piyasa mekanizması etkinliği sağlayamaz ve hükumetin etkinliği sağlamak için piyasaya müdahale etmesi gerekir. Asimetrik bilgi, ters seçim (adverse selection) ve ahlaki tehlikeye (moral hazard) yol açar.

Ters Seçim nedir? Bilgi eksikliğinden dolayı kötü mal satan satıcının ödüllendirilmesidir.

Ahlaki Tehlike Nedir? herhangi bir sözleşme dolayısıyla yükümlü tarafın yapması gerekeni yapmaması veya yapmaması gerekeni yapmasının yol açabileceği risktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir