Azalan Verimler Yasası Nedir?

Verimlilik Analizi
Verimlilik Analizi

Azalan Verimler Yasası: Diğer şartlar sabitken kısa dönemde değişken girdi miktarı arttırıldıkça, marjinal verimliliğin önce artacağını daha sonra azalacağını ifade eden yasadır.

  • 1. Bölge (Artan Verim Safhası): MP>0, AP>0 ve Pozitiftir. MP Önce artar, sonra azalır.
  • 2. Bölge (Azalan Verimler Safhası): AP, MP azalır. (AP↓). APmax →AP=MP ve MP≤ AP, Girdi ↑ üretim daha aza artar.
  • 3 Bölge (Mutlak Azalan Verim Safhası): Üretim etkin olmadığı anlamsız bölgedir. AP>0, MP<0 yani MP<0<AP, Girdi↑ üretim mutlak olarak azalır.

Büküm Noktası (A Noktası) → MPmax→ MP= ΔTP/ΔL

Sabit Verim Noktası (B Noktası) → APmax →AP=MP

Not: Kapanma noktası en düşük üretim seviyesidir.

Not: Bir eğrinin min veya max noktasındaki değişken değerini bulabilmek için verilen fonksiyonun türevi alınır ve sıfıra eşitlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir