Bertrand Modeli Nedir?

İki firmalı fiyat rekabetinin olduğu düopol piyasaya bertrand modeli denir. Modeli 1883 yılında geliştirilmiştir. Firmalardan birisi fiyatı indirdiğinde diğeri de fiyatı indirerek ona tepki verir.

Fiyat rekabeti P=MC dengesine kadar sürmektedir. Bertrand modeli bu anlamda düopol, ancak dengeye ulaştığında tam rekabet piyasasına benzemektedir.

Model Varsayımları;

  • Her firma kar makimize eden fiyat düzeyini belirlerken diğer firmanın fiyat düzeyini değiştirmeyeceğini varsayar.
  • Modelde firmalar fiyat rekabeti yapmaktadır.
  • Her firma piyasa talebinin tamamını karşılayacak üretim kapasitesine sahiptir.
  • Modelde firmaların fiyat rekabeti P=MC koşulu sağlanana kadar devam eder model dengesinde;
  • Üretim ve fiyat düzeyi tam rekabet üretime ve fiyat düzeyine eşittir.
  • Firmalar talep eğrisinin miktar eksenini kestiği noktada dengelenir.,
  • Modelde fiyat Cournot denge fiyatından daha düşüktür.
  • Firmalar piyasaya aynı anda eş anlı olarak girerler.
  • Tam bilgi varsayımı vardır.
  • Maliyetler sıfırdır.

Modelde denge geçmişten hiç ders almadan fiyat belirleyen firmaların karşılıklı tepkileri sonucunda oluşur. Denge sağlandığında her firmanın karı maksimumdur.  Denge durumunda üretim hacmi ve fiyat tam rekabet üretim hacmi ve fiyatına eşittir. En düşük fiyatlı model Bertranda modelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir