Chamberlin Modeli Nedir?

Chamberlin modeline göre, iki firma vardır. Biri büyük diğeri küçük firmadır. Büyük firma kendi koşullarına göre Marjinal hasılatını sıfıra eşitleyip üretim düzeyini belirler. Küçük firma ise büyük firmadan arta kalan talep için kendi koşullarına göre üretim ve satış yapar. Firmalar birbirlerine bağımlı olduklarının farkındadır ve geçmişten ders alırlar.

Bu modelde Cournot, Bertrand ve Edgeworth modellerinde benimsenen her firmanın kar max. üretim düzeyini belirlerken diğer firmanın üretim düzeyini ya da fiyat düzeyini değiştirmeyeceğini varsaymak safça bir davranıştır.

Modelde Cournot modeli varsayımları geçerlidir. Aynı zamanda “paylaşılmış monopol” de denmektedir. Başlangıçta monopol firma piyasada tek başınayken ikinci firmanın piyasaya gelmesiyle her iki firmada fiyat ve üretim rekabetinden kaçınarak monopol üretimini paylaşıp monopol fiyatından mal satarlar.

Chamberlin modelinde toplam piyasa üretimi tekeldeki üretim miktarına eşittir ve piyasa fiyatı dolayısıyla tekel fiyatına eşit olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir