Dışsal Ekonomi Nedir?

Dışsal ekonomi nedir? Bir işletmenin diğer işletme veya işletmelerin maliyet, kar, verimlilik oranlarını dolaylı olarak olumlu ya da olumsuz etkilemesine dışsal ekonomi denir. Firma dışı gelişmelerden kaynaklanır. Firma içi gelişmeler ise ölçek ekonomisi ile açıklanır.

Eğer, firmanın etkisi diğer firmaların kar, maliyet ve verimlilik oranlarında olumlu etki yapıyorsa pozitif dışsal ekonomi, olumsuz etki yapıyorsa negatif dışsal ekonomi denir.

Bir firmanın, başka firmanın ,negatif etkisinden dolayı, kar oranlarını koruması için katlandığı maliyete dışsal maliyet denir.

Örneğin, tarla olarak kullanılan bir arazinin yanında fabrika kurulmasından kaynaklı yaşanan verimlilik düşüşü ve beraberinde kar düşüşü (zarar) negatif dışsal ekonomidir. Verimin aynı kalması için üreticinin katlanacağı fazladan maliyet ise dışsal maliyettir.

Buna yanı sıra, bir lokantanın karşısına fabrika kurulması durumunda yaşanan olumlu artış pozitif dışsal ekonomiye örnek verilebilir.

Hem kısa dönem hem uzun dönemde görülmektedir. maliyet eğrisinin aşağı ve yukarı paralel kaymasına neden olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir