Ana Sayfa / Mikro İktisat / Faktör Piyasaları

Faktör Piyasaları

Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara faktör piyasaları denir. Üretim faktörlerine olan talep üretime mallara olan talebe bağlı olduğu için aynı zamanda türev ya da türetilmiş talep olarak da ifade edilir.

Kısa Dönemde Rekabetçi Firmanın Rekabetçi Piyasadan Emek Talebi

Toplam girdi maliyeti (TIC): Kısa dönemde rekabetçi firma için toplam girdi maliyeti iş gücüne ödenen ücret x işçi sayısı (w.L) şeklinde ifade edilir.

Ortalama Girdi Maliyeti: İşçi başına katlanılan maliyeti ifade etmektedir. AIC ⇒TIC/L⇒ w.L/L= w

Marjinal Girdi (Faktör) Maliyeti: MIC⇒ MFC⇒ ΔTIC/ΔL

Emek Arzı

emek piyasasının tam rekabet koşulları altında çalıştığı durumda her işçi piyasadaki denge ücret düzeyini kabullenecek ve emek arz eğrisi yatay eksene paralel bir doğru şeklinde olacaktır.

Emek Arzı
Emek Arzı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emek Talebi

Rekabetçi firmanın emek talep eğrisi emeğin marjinal ürün hasılası eğrisinin kendisiyle ifade edilir.

Emek Talebi
Emek Talebi

Rakabetçi firma için emeğin marjinal ürün hasılatı aynı zamanda her işçinin firmaya getirisini ifade eder.

Tam rekabet firması için kısa dönemde optimal girdi bileşimi emeğin marjinal ürün hasılatını marjinal faktör faaliyetine, ücret düzeyine eşit olduğu noktada sağlanır. 

MRPL>w ⇒Emek kullanımı artar.

MRPL<w ⇒ Emek kullanımı azalır.

Rekabetçi firma için emeğin MRP’si aynı zamanda he işçinin firmaya getirisini ifade etmektedir.  Tam rekabet firması için kısa söndemde optimal girdi bileşimi emeğin MRP’si MFC’ye yani ücret düzeyine eşit olduğu noktada sağlanır.

Emek Arz-Talep Kesişim
Emek Arz-Talep Kesişim

MRP> w = Emek kullanımı artar

W> MRP= Emek kullanımı azalır.

W= MRP

Optimal Girdi
Optimal Girdi

Rekabetçi firmanın optimal girdi bileşimi denge E noktasında ve E1 noktalarından geçecektir. Bunun sebebi firmanın MC’sinin azalmasıdır. MC’si azalan firma kar max. gereği üretim miktarını arttırırken buna bağlı olarak talep edilen emek miktarı artacaktır. Ücret düzeyinin düşmesiyle emek miktarında meydana gelecek değişim “ürün ya da çıktı etkisi” olarak adlandırılacaktır. Kısa dönem emek talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni “ürün ya da çıktı” etkisidir.

Monopolcü Firmanın Rekabetçi Firmadan Emek Talebi

monopol firmanın rekabetçi emek piyasasındaki emek talebi emeği MRP eğrisinin kendisidir. Monopol firmanın emek talebinin rekabetçi firmanın emek talebinden daha düşük olmasının sebebi P’nin MR’ye eşit olması ve aynı zamanda fiyat düzeyindne daha düşük olmasıdır.

Rekabetçi Firmanın Uzun Dönem  Emek Talebi

Uzun Dönem Emek Talep Eğrisi
Uzun Dönem Emek Talep Eğrisi

Kısa dönemde E noktasında dengede olan rekabetçi firma ücret düzeyinin düşmesi karşısında talep ettiği emek miktarını arttırıp E1 noktasında dengelemiştir. Bu durumda sermayenin MRP’deki artış firmanın sermaye kullanımını arttırırken emek talebinin artmasına ve talep eğrisi sağa kayarken dengenin E2 noktasında sağlanmasına neden olur. E ve E noktalarını birleştirdiğimizde, rekabetçi firmanın uzun dönem emek talep eğrisini elde ederiz.

Emek Arzı

  1. Bireysel Emek Arz Eğrisi( Geriye Dönük Arz Eğrisi)

Neo-Klasik analizde bireysel arz eğrisi ikame ve gelir etkileri yardımıyla ifade edilir.

İkame Etkisi: Ücret düzeyinin artışı karşısında bireyin boş zamanının fırsat maliyetinin artması ve daha fazla çalışmayı tercih etmesi şeklindeki etkisidir.

Gelir Etkisi: Boş zamanın normal mal olduğu varsayımı altında artan ücret düzeyi karşısında bireyin daha fazla çalışmak yerine boş zamanı tercih etmesi şeklinde ortaya çıkan etkidir.

2. Piyasa Arzı: Piyasa arzı bireysel arz eğrisinin yatay toplamını oluşturmaktadır ve pozitif eğimlidir. Piyasa arz eğrisinin pozitif eğimli olması iki unsurla açıklanır;

a. Farklı iş kollarından farklı ücretlerin olması ve çalışma saatlerinin yasalarla belirlenmesidir.

b. Bir sektörde ücret düzeyinin artmasıyla birlikte o sektörde çalışmanın cazip  hale gelmesi emek arzının artmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir