Giffen Mal ve Düşük Mal Nedir? Karşılaştırmalı Anlatım

Gİffen Mal Nedir? (Giffen Paradox): Bir malın fiyatı arttığında talebinin de artması ile ortaya çıkan çelişik durumu ifade eden kavramdır.

Düşük Mal Nedir?: Tüketicinin gelir düzeyi arttıkça talebi azalan mallardır. Çünkü gelir düzeyi artan tüketicinin pahalı mallara yönelmesi, eskiden tükettiği malları tüketmemesi, bu mallara olan talebi azaltmaktadır.

Her Giffen malı düşük maldır; fakat her düşük mal Giffen malı değildir.

Düşük mal ve Giffen Malı Farkları

Düşük Mal

 • Gelir etkisi pozitif
 • İkame etkisi negatif
 • Toplam etki negatif
 • Talep kanunu geçerli
 • Talep eğrisi negatif
 • Alışılmış talep eğrisi negatif
 • Telafi edilmiş talep eğrisi negatif
Giffen Malı

 • Gelir etkisi pozitiftir
 • İkame etkisi negatiftir
 • Toplam etki pozitiftir
 • Talep kanunu geçersizdir
 • Talep eğrisi pozitiftir
 • Alışılmış talep eğrisi pozitiftir
 • Telafi edilmiş talep eğrisi negatif
İkame Etkisi Gelir Etkisi Toplam Etki
Normal(Üstün Mal)
İE>GE Düşük Mal +
GE>İE Giffen Mal + +

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir