Hicks ve Slutsky Yaklaşımı (Gelir ve İkame Etkisi)

Gelir ve ikame etkisi, tüketicinin bir maldan daha fazla satın almak istediğinde devreye girmektedir.

Gelir Etkisi: Fiyattaki azalış nedeniyle reel geliri artan tüketicinin fiyatı düşen maldan daha fazla almasıdır.

İkame Etkisi:Rasyonel davranan bireyleri fiyatı ucuzlayan malın tüketimini arttırmasıdır.

Hicks’ci Yaklaşım

Hicksci Yaklaşım
Hicksci Yaklaşım
  • Fiyatın değişmesi sonucu BA1 şeklinden BA3 konumunu almıştır. Tüketici D1’den D3’e, tüketicinin tatmin düzeyi ise U2 düzeyine yükselmiştir. Fiyatı düşen x malının satın alınan miktarının X1, X3 kadar artması Toplam Etki (Fiyat Etkisi) sonucu oluşur.
  • Reel gelir sabit tutulmuştur. Orjinal kayıtsızlık eğrisi üzerinde kalındığı varsayılmıştır. Bu durumda tüketici eski tatmin düzeyine indirilerek D2’de dengeye gelir. X1, X2 kadarlık artış (D1’den D2’ye geçiş x malının ucuzlamasından kaynaklanan ikame etkisini gösterir.
  • Reel gelir artışı tüketiciye geri verildiğinde ise D3 noktasında dengeye Ulaşılır. D2-D3 arası X2-X3 kadarlık artış gelir etkisini gösterir.

Slutsky Yaklaşımı

Hciksci yaklaşımın gelişmiş halidir. Fiyatı düşen bir malı tüketici daha fazla satın alırken ikame etkisi nedeniyle ilk farksızlık eğrisinden daha yüksek tatmini veren bir diğer farksızlık eğrisine erişeceğini belirtmiştir. Bu yaklaşımda da reel gelir sabit tutulmuştur.

Slutsky Yaklaşımı
Slutsky Yaklaşımı
  • Şekilde BA3, bütçe doğrusuna paralel D1, denge noktasından geçen BA2 bütçe doğrusu “telafi edilmiş bütçe doğrusu”dur. Bu durumda tüketici BA2, bütçe doğrusu üzerinde kendine en yüksek tatmini sağlayan D2 noktasında dengeye gelerek, X malından ikame etkisi nedeniyle X1-X2 kadar daha satın almaktadır.
  • X malının fiyatının düşemesinden kaynaklanan reel gelirdeki artış sabit varsayılarak Hicks’e göre tüketici eski tatmin düzeyine, Slutsky’e göre eski satın aldığı mal bileşimine getirilmekte ve böylece ikame etkisinin ne kadar olduğu saptanmaktadır. Daha sonra tüketiciye reel gelirindeki artış geri verilerek gelir etkisinin ne kadar olduğu belirlenmektedir. Şekilde gelir etkisi X2-X3 kadar, Toplam Etki ise X1- X3 kadardır.
İkame Etkisi Gelir Etkisi Toplam Etki
Normal(Üstün Mal)
İE>GE Düşük Mal +
GE>İE Giffen Mal + +
Tüm İktisat Ders Notları ve Soruları İçin Tıklayınız 

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir