Kar ve Hasılat(Ciro) Nedir?

Kar Nedir?: Bir firmanın satılan mal miktarı ile piyasa fiyatının çarpımından maliyetlerin (Açık ve zımni maliyetler) çıkarılmasıdır. Formulü; Toplam hasılat – maliyetler

Hasılat (Ciro)Nedir?: Satılan mal miktarı ile malın piyasa fiyatının çarpılmasına eşittir. Formül; Mal miktarı x Malın Fiyatı

Ortalama hasılat : Mal fiyatı ve mal miktarının çarpımının mal miktarına bölümüdür. Yani ortalama hasılat fiyata eşittir. Formül; (QxP)/Q=P

Marjinal hasılat; Satışlardaki bir birimlik artış sonucunda toplam hasılatta meydana gelen artıştır. Formül; Toplam Hasılattaki Değişim/Miktardaki Değişim

Ortalama kar; Toplam hasılattan maliyetlerin çıkarılmasının ardından satış miktarına bölümüdür. Formül; (Toplam Hasılat-maliyet) / Satış Miktarı

Marjinal kar; Satışlardaki bir birimlik değişimin karı ne kadar etkileyeceğidir. Formül; (toplam kardaki değişim/ miktardaki değişim)

Normal kar nedir; Fiyat ve ortalama maliyetin eşit olduğu noktadır. Piyasada etkinlik vardır. Firma tam istihdamla çalışır.

Aşırı kar; Fiyatın ortalama maliyeti üzerinde olmasıdır.

Zarar; Fiyatın ortalama maliyetin altında olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir