Ana Sayfa / Mikro İktisat / Kardinal Fayda ve Azalan Marjinal Fayda Teorisi

Kardinal Fayda ve Azalan Marjinal Fayda Teorisi

Kardinal Fayda Teorisine göre bir malın tüketim miktarı arttığında elde edilen toplam fayda artar ve marjinal fayda azalır. Buna azalan marjinal fayda kuramı veya 1. Gossen kanunu denir. Bir diğer önemli özellik ise fayda düzeyinin sayısal olarak ölçülebilmesidir.

Özellikleri

  • Fayda ölçülür
  • Ölçü birimi “Util”dir.
  • Fayda herkes için objektiftir.
  • Temsilcileri, H. Gossen, S. Jevans, C. Manger, Walras

Kardinalist Tüketici Dengesi

Toplam fayda (TU): Diğer şartlar sabitken bir tüketicinin bir malın çeşitli miktarlarını tüketmesi sonucu elde ettiği faydaların toplamına Toplam Fayda denir. TU: f(x)

Marjinal Fayda (MU): Diğer şartlar sabitken tüketicinin tükettiği malın miktarı bir birim arttırıldığında toplam faydasında meydana gelen değişimi ifade eder. Marjinal Fayda, tüketilen her birim malın faydasını ifade eder.

Tüketim Miktarı Toplam Fayda Marjinal Fayda
0 0 0
1 10 10
2 18 8
3 24 6
4 28 4

Azalan Marjinal Fayda Kuramı (1. Gossen)

azalan-marjinal-fayda
Azalan Marjinal Fayda

Diğer şartlar sabitken tüketicinin tükettiği mal miktarı arttıkça her ilave birimden elde deceği fayda; yani marjinal fayda giderek azalacaktır. Buna , “Azalan Marjinal Fayda” presibi denir.

Optimum Tüketim Miktarı: Kardinalistlere göre tek bir mal tüketen bir tüketici için toplam faydasını maximum olduğu nokta tüketici için doyum noktasını yada “Optimum Tüketim” miktarını ifade eder.

 Toplam fayda fonksiyonuna herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimi marjinal faydaya eşittir.

Eş Marjinal Fayda Prensibi (II. Gossen Yasası, Tüketici Dengesi)

Eş Marjinal Fayda Prensibi (II. Gossen Yasası, Tüketici Dengesi)

Birden fazla mal tüketen tüketicinin dengesi için şu varsayımlar geçerlidir.

  • Veri dönemde tüketici varsayımları geçerlidir.
  • Tüketici gelirinin tamamını mal ve hizmet tüketmek için harcamaktadır.
  • Tüketilen mal ve hizmet miktarları fiyatları sabittir.
  • Tüketici tükettiği her birim malın faydasını bilmektedir ve azalan marjinal fayda prensibi geçerlidir.
  • Tüketici rasyonel davranmaktadır ve amacı faydasını maksimize etmektir,

Buna göre, bir tüketicinin dengesi her mala harcadığı son liranın Marjinal Faydasının bir birine eşit olması halinde gerçekleşir. Bu koşul aynı zamanda ” Eş marjinal fayda” prensibi olarak da ifade edilir.

Ordinalist Tüketici Dengesi için tıklayınız.

Kardinalist tüketici dengesi tüketilen mal fiyatlarını ve tüketici gelirini değişmesi durumunda değişecektir. Kardinalistlere göre bir tüketicinin bir mala ilişkin bireyse talep eğrisi o malın marjinal fayda eğrisi ile özdeştir.

MUx/Px=MUy/Py 

Px’in fiyat düştüğünde, eşitliğin sağlanması için x’in miktarı arttırılmalı. Bu talep konumundan dolayıdır. Başlangıçta X ve Y gibi iki mal tüketerek dengede olan bir tüketici için X malının fiyatının düşmesi karşısında tüketici dengesi bozulacak MUx/Px>MUy/Py  koşulu gerçekleşecektir. Bu durumda tekrar dengelenmek isteyen tüketici fiyatı düşen malı tüketim miktarını arttıracaktır. Fiyatı düşen malın tüketim miktarını arttırması aynı zamanda talep kanununu ifade etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir