Ana Sayfa / Mikro İktisat / Maliyet Teorisi

Maliyet Teorisi

Açık Maliyet: Firmaların kullandıkları girdilere yaptıkları ödemelerden kaynaklanan faliyeti ifade eder. Aynı zamanda muhasebeleştirilen maliyettir. 

Örtük Maliyet: Gerçekte bir ödeme yapılmayan ancak bir alternatiften vazgeçilmesi sonucu çıkan maliyettir.

Muhasebe karı: TR – Açık Maliyet

İktisadi Kar: TR- (Açık + Örtük Maliyet)

Faaliyet karı: Kısa zamanda firmanın üretim yapıp yapmama kararını verdiği karlılık düzeyidir. ⇒ TR – Top. Değişken Faaliyet

TR>TVC ⇒ Firma Üretim Yapar

TR< TVC ⇒ Firma kapanır

TR= TVC ⇒ Kapanma Noktası

Kısa Dönem Maliyet Analizi

Kısa Dönem Maliyet Analizi Grafik

 1. Toplam Sabit Maliyet (TFC): Firmanın hiç üretiminin olmadan da katlandığı maliyettir. Bu maliyet üretim miktarından bağımsızdır.
 2. Toplam Değişken Maliyet (TVC): Bir firmanın üretim miktarıyla birlikte katlandığı maliyeti ifade eder. Eğriye yön veren Azalan Verimler Yasasıdır.
 3. Toplam Maliyet (TC): Üretim düzeyinden bağımsız olan toplam sabit maliyet (TFC) ile değişken girdilerden kaynaklanan toplam değişken maliyetin (TVC) toplamıdır.  TC= TVC + TFC
 4. Ortalama Sabit Maliyet (AFC): Üretim başına düşen sabit maliyeti ifade eder. AFC= TFC/Q
 5. Ortalama Değişken Maliyet (AVC): Üretim miktarı başına düşen değişken maliyettir. AVC: TVC/Q
 6. Ortalama Toplam Maliyet (AC): Firmanın bir birim üretim başına katlandığı ortalama maliyeti ifade eder. AC= AVC+AFC
 7. Marjinal Maliyet (MC): Üretim miktarı 1 birim arttırıldığında TC’de meydana gelen değişime marjinal maliyet denir. MC= ΔTC/ΔQ Marjinal Maliyet aynı zamandaüretilen her birim malın maliyetini de ifade eder. Marjinal maliyet eğrisi AVC ve AC eğrilerini her zaman min. noktasında keser. Marjinal maliyet eğrisinin altında kalan alan firmanın TVC maliyetini ifade eder. Marjinal maliyetin min olduğu nokta 2 türevin 0’a eşitlenmesiyle bulunur.

Kısa Dönem Üretim ve Maliyet Analizi

Kısa Dönem Üretim ve Maliyet
Kısa Dönem Üretim ve Maliyet

Kısa dönem üretimde karşılaştığımız Marjinal Fiziki ürün ile APP eğrileriyle MC ve AVC eğrileri birbirinin simetriğidir. Buna göre MPP max olduğu noktada AVC min olur.

Uzun Dönem Maliyetler

Uzun Dönem Maliyet Analizi
Uzun Dönem Maliyet Analizi
 • Şeklin sebebi ölçeğe göre getiridir.
 • Bir firma için LRAC eğrisi kısa dönem AC eğrilerinin min. noktasında teğet ve onları alttan saran bir eğridir.
 • LRMC eğrisi LRAC eğrisininn min. noktasında keser bu noktada gerçekleşecek üretim düzeyi min. etki ölçek olarak ifade edilir.
LRAC ve Ölçeğe Göre Getiri
LRAC ve Ölçeğe Göre Getiri

Ölçek Ekonomileri

Ölçek Ekonomileri Grafik
Ölçek Ekonomileri Grafik
 1. İçsel Ekonomiler: Bir firmanın uzun dönemde üretim miktarını arttırmasıyla birlikte sağladığı maliyet avantajları ya da katlandığı extra maliyetleri ifade eder. (Yukarıdaki İlk grafik)
 2. Dışsal Ekonomiler: Dışsal ekonomilerde, uzun dönemde bir firmanın içinde bulunduğu endüstriden sağladığı maliyet avantajları ya da katlandığı maliyetler sonucu ortaya çıkan durumdur.

3 Yorumlar

 1. Kırgızistan’dan kardeşlerimize selamlar! Allah razı olsun, çok faydalı, kısa ve net bilgiler için. “Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi”

 2. Azərbaycandan Salam Gözəl məlumat üçün təşəkkürlər

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir