Marjinal Fayda Nedir?

Marjinal Fayda (MU), Diğer şartlar sabitken tüketicinin tükettiği malın miktarı bir birim arttırıldığında toplam faydasında meydana gelen değişimi ifade eder. Marjinal Fayda, tüketilen her birim malın faydasıdır. Gossen’e aittir.

Fayda Nedir?

İnsan ihtiyaçları için gerekli olan mal ve hizmetlerin tüketilmesiyle ihtiyacın karşılanmasıdır.

Tüketim MiktarıToplam FaydaMarjinal Fayda
000
11010
2188
3246
4284

Yukarıda görüldüğü gibi tüketim miktarı artıkça toplam fayda azalarak artmakta marjinal fayda ise bir birim tüketimde maksimum noktaya ulaşmakta ve daha sonrasında azalmaya başlamaktadır. Buna azalan marjinal fayda denmektedir. Formulü: MUx/Px=MUy/Py  MU: Marjinal Fayda P: Fiyattır. x ve y malları temsil etmektedir.

Px’in fiyat düştüğünde, eşitliğin sağlanması için x’in miktarı arttırılmalıdır. Bu talep konumundan dolayıdır. Başlangıçta X ve Y gibi iki mal tüketerek dengede olan bir tüketici için X malının fiyatının düşmesi karşısında tüketici dengesi bozulacak MUx/Px>MUy/Py  koşulu gerçekleşecektir. Bu durumda tekrar dengelenmek isteyen tüketici fiyatı düşen malı tüketim miktarını arttıracaktır. Fiyatı düşen malın tüketim miktarını arttırması aynı zamanda talep kanununu ifade etmektedir.

Örneğin, bir insanın susamasının ardından ilk içtiği bir bardak suyun faydası maksimumdur. Ancak, daha sonraki içilen su miktarı arttıkça marjinal fayda azalmaktadır. Devam etmesi durumunda marjinal fayda negatif değerler almaktadır.

Marjinal fayda azaldıkça talep edilen miktar azalmaktadır. Eğri üzerinde harekete neden olmaktadır. Marjinal faydası çabuk azalan malların talep esnekliği düşüktür.

Buradaki fayda bir ölçü birimdir ve herkes için objektiftir. Kardinalistler tarafından kullanılmıştır. Temsilcileri, H. Gossen, S. Jevans, C. Manger, Walras‘dır.

Azalan marjinal fayda kuramı 1. Gossen yasası olarak da adlandırılmaktadır. Azalan marjinal fayda kuramı Marshall tarafından formülleştirilmiştir. Grafiği şu şekildedir;

Azalan Marjinal Fayda Grafiği
Azalan Marjinal Fayda

2. Gossen yasası ise Eş Marjinal Fayda kuramıdır. Buna göre, bir tüketicinin dengesi her mala harcadığı son liranın Marjinal Faydasının bir birine eşit olması halinde gerçekleşir.

Marjinal Fayda ilk olarak Daniel Bernoulli tarafından kullanılmıştır. Ancak, kapsamlı bir şekilde gelişimi Gossen tarafından gerçekleştirilmiştir. Gossen ile birlikte marjinalist teori başlamıştır.

Ordinal Fayda Nedir?: Kardinalislere karşı olarak faydanın ölçülemeyeceğini savunurlar. Ancak Oradinalistlere göre fayda sıralanabilir.

Marjinal Fayda: Marjinal Utility

Azalan Marjinal Fayda: Diminishing Marginal Utility

Fayda Maksimizasyonu: Utility Maximization

Fayda Sembol: U

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir