Muhasebe Karı ve İktisadi Kar Nedir?

Muhasebe Karı Nedir?: karın satış hasılatı ile açık maliyet arasındaki farka muhasebe karıdır.

İktisadi Kar Nedir?: Satış hasılatından açık ve zımni maliyetin çıkarılmasıyla bulunur. Diğer bir deyişle muhasebe karından zımni maliyetin çıkarılmasıyla bulunur.

Açık Maliyet Nedir?: Firma sahibi olmayanlara üretime katkıları karşılığında yapılan ödemelerdir. (İşçi ücretleri)

Zımni ya da Örtük Maliyet Nedir?: Firma sahibi olanlara üretime katkıları karşılığında yapılan ödemelerdir.

Muhasebe Karı ve İktisadi Kar Formülleri

Muhasebe karı= Satış Hasılatı(TR)- Açık Maliyet

İktisadi kar: Satış Haslatı(TR)- Açık Maliyet-Zımni Maliyet

İktisadi kar: Muhasebe karı- Zımni maliyet

Aşırı kar durumu: Muhasebe karı> örtük maliyet. Pozitif iktisadi kar durumudur.

Normal kar durumu: (muhasebe karı=örtük maliyet) Normal kar= sıfır iktisadi kar. firma kendi sahip olduğu girdilerin en iyi alternatif üretim alanlarında elde edecekleri gelirlerin toplamı kadar gelir elde eder.

Zarar durumu: (muhasebe karı< örtük maliyet) Zarar=negatif iktisadi kar. Firma kendi sahip olduğu girdilerin en iyi alternatif üretim alanlarında elde edecekleri gelirlerin toplamından daha az bir gelir elde eder.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir