Ölçek Ekonomisi Nedir?

Ölçek ekonomisi nedir? Üretime katılan girdilerin, birbirlerine oranları sabit kalması koşuluyla, girdilerin miktarı artırıldığında üretimin ne oranda artacağını ifade eden kavramdır. İşletme dışı nedenlerle maliyet ve karın değişmesi dışsal ekonomi kavramıyla açıklanmaktadır.

Firma içinden kaynaklanan maliyet artış ya da azalışlarını ifade etmektedir. Sadece uzun dönem için geçerlidir. Uzun dönem maliyet eğrilerinin şeklini belirler. Girdilerin artırılmasıyla elde edilen üretim miktarına ölçeğin verimi ya da ölçeğe göre getiri denir.

Üretim faktörlerinin artırılmasıyla 3 çeşit ölçek getirisi söz konusudur. Bunlar;

  1. Ölçeğe Göre Sabit Getiri( Sabit Ölçek Getirisi): Üretim faktörlerindeki  artış oranı ile üretim miktarı aynı oranda artıyorsa sabit getiri söz konusudur. Maliyetler ve verim değişmemektedir. Kar sabittir.
  2. Ölçeğe Göre Artan Getiri(Pozitif Ölçek Ekonomisi): Üretim miktarı, üretim faktörlerindeki  artış oranından daha büyükse ölçeğe göre artan getiri söz konusudur. Maliyetler azalmaktadır. İş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı verim artışı vardır. Kar artmaktadır.
  3. Ölçeğe Göre Azalan Getiri(Negatif Ölçek Ekonomisi): Üretim miktarı, üretim faktörlerindeki  artış oranından daha küçükse ölçeğe göre azalan getiri söz konusudur. Verimin düşmesinden dolayı maliyetler artmaktadır.Kar azalmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir