Üretim Faktörleri Nedir? Toprak, Emek, Sermaye, Girişimci

Bir varlığın üretim faktörü olarak nitelendirilmesi için o varlığın üretilen bir malın üretiminde kullanılması gerekir. İktisadi olarak Üretim faktörleri toprak, emek, sermaye ve girişimciden oluşmaktadır.

Bu üretim faktörlerinin bir kısmı yenilebilir iken bir kısmı yenilenemez kaynak niteliğindedir. Bunun yanı sıra yenilenebilir kaynaklar içinse sürdürülebilirlik önem arz etmektedir. Yani, gelecek nesillerinde bu kaynaklardan yararlanma hakkı bulunmaktadır. Yukarıda sayılan üretim kaynakları şekilde açıklanmaktadır;

Toprak(N, Doğa): İnsanların doğadan sağladığı gelire rant denir. Burada doğa geniş anlamda kullanılarak, sadece toprağı değil orman, deniz, ırmak, iklim şartlarını da kapsamaktadır. Toprak kıt olmasından dolayı toprak sahibi bir gelir elde etmektedir. Bu durumu Ricardo “kıtlık rantı” kavramıyla açıklamıştır. Marshall da bu geliri “rant benzeri” kavramıyla açıklamıştır.  Talebin artması durumunda sabit olan faktörlerden dolayı fiyatın artacağını dile getirmiştir.

Emek(L): İnsanın geçimini sağlayabilmesi için fiziki ve fikri verdiği çabadır. Emeğin üretim sürecinde kullanılmasında ücret elde edilir. Bİr ülkedeki nüfusun tamamı emek gücü olarak nitelendirilemez. Çalışmayacak durumda olanlar, hapishanede olanlar belli gruplar nüfustan çıkarılarak toplam iş gücü bulunur.

Sermaye(K,Kapital): İnsan tarafından üretilmiş olan üretim mallarını temsil eder. Reel bir büyüklükten söz edilir. Parasal olana ise mali sermaye denir. Üretim sürecinde uzunca bir süre kullanılan makine gibi mallar sabit sermaye olarak adlandırılır. Buna karşılık sermaye kavramının kapsadığı mallardan ara mallar, üretimde bir kere kullanılmakla yok olurlar. Bu tip bir sermaye değişken sermaye denir. Üretim sürecinde faiz elde eder.

Girişimci(E): Üretimi gerçekleştiren ve üretimin riskine katlanan özel ve tüzel kişiye girişimci denir. Kar ya da zarar elde eder. J. Schumpeter, girişimciyi yenilik yaran kimse olarak tanımlamıştır.

3 Yorumlar

  1. Teşekkürler aradığım bilgiyi buldum

  2. wep siteniz ve anlaması çok kolay teşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir