Walras Fiyat ve Marshall Miktar İntibak Mekanizması

Walras fiyat ve Marshall miktar intibak nedir?; Bir piyasa dengesinin oluşmasında Walrasgil ve Marshallgil olmak üzere iki yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlar arasındaki fark; Walras’ın piyasadaki dengesizliğe fiyatlar açısından bakması iken, Marshall’ın ise miktarlar açısından bakmasıdır.

A. Walras Fiyat İntibak Mekanizması

Walras Fiyat İntibakı
Walras Fiyat İntibakı

P1 fiyatından mallarını satamayan üreticiler, aralarındaki rekabetten dolayı fiyatlar malın bol olmasıyla birleşerek tekrar P0 yani denge fiyatına doğru düşecektir.

Eğer fiyat denge fiyatın altında oluşur ise bu sefer piyasadaki talep piyasadaki arzdan fazla olacağından piyasada talep fazlası oluşacaktır. Bu sefer de tüketiciler aralarındaki rekabetten dolayı piyasa fiyatı tekrar denge fiyatına doğru yükselme eğilimine girecektir.

Marshallgil Miktar İntibakı

Marshallgil Miktar İntibakı Grafik
Marshallgil Miktar İntibakı Grafik

Üretim denge miktarının üstündeyse arz fiyatı fazlası, denge miktarının altındaysa talep fiyatı fazlası oluşur.

Üretim; denge miktarının altındayken arz artışı talep fiyatı fazlasını azaltacak, üstündeyken arz azalışı arz fiyatı fazlasını azaltacaktır.

İşlem miktarı, denge işlem miktarından büyükse arz fiyatı fazlası, küçükse talep fiyatı fazlası ortaya çıkar ve miktarın talep fiyatı ya da arz fiyatı fazlasına intibakıyla piyasa dengesi sağlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir