Alacak Devir Hızı Oranı Nedir? Hesaplanması ve Yorumlanması-Ort Tahsilat Süresi

Alacak devir hızı, işletmenin alacaklarını bir dönemde kaç defa tahsil edildiğini gösteren orandır. Bu oranın artması alacakların likidite değerinin de arttığı anlamına gelir. Oranın küçülmesi ise alacakların vadesinin uzadığı anlamına gelir. Formül şu şekildedir;

Kredili Net Satış Tutarı/ Ortalama Ticari Alacaklar

Ortalama ticari alacaklar dönem başı ticari alacaklar ve dönem sonu ticari alacakların toplamının ikiye bölünmesiyle elde edilir.

Not: Alacak devir hızı oranı, ortalama ticari alacakların kaç katı kredili satış yapıldığını gösteren orandır.

Dönem başı alacak tutarı verilmediği taktirde sadece dönem sonu ticari alacak tutarı hesaplamaya katılır. Kredili satışların verilmediği durumlarda kredili satışlar yerine “net satışlar” da kullanılmaktadır.

Ticari alacaklarda net toplam yerine brüt toplamın alınması daha doğru sonucu verecektir. Bunun yanı sıra “Verilen depozito ve teminatlar hesabı ticari alacaklara dahil edilmemesi gerekir.

Ortalama Tahsilat Süresi

1 yıl içinde alacakların kaç günde bir tahsil edildiğini gösteren orandır. Örneğin, 4 olarak hesaplanan devir hızı, alacakların yılda 4 kez devrettiğini ve 360/4= 90 gün tahsilat süresinin olduğunu gösterir. Formül şu şekildedir;

360/ Alacak Devir Hızı

Alacak devir hızının düşük olması alacakların daha uzun sürede tahsil edildiğini göstermektedir. Alacak devir hızının yüksek olması işletme için pozitif bir durumdur. Alacakların kolaylıkla tahsil edildiğini göstermektedir. Yüksek devir hızında daha düşük cari oran ve likidite oranı ile çalışılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir