Amortisman; Normal, Kıst, Azalan Bakiyeler ve Kayıt Yöntemleri

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan duran varlıklar için ısınma, yıpranma, eskime gibi nedenlerle uğradıkları kayıplara amortisman denir. Dönem sonunda amortisman hesaplandığı için bu işlem “dönemsellik” kavramı gereği yapılır. Başlıca amortisman hesaplama yöntemleri şu şekildedir;

 • Takdir esasına göre
 • Çalışma saatlerine göre
 • Hizmet birimlerine gör
 • Eşit paylı amortisman
 • Azalan ve artan paylı amortisman
 • Olağanüstü(fevkalade) amortisman yöntemleridir.

Vergi Usul Kanununa göre amortisman hesaplama yöntemleri;

 • Madenlerde amortisman
 • Arsa ve arazide amortisman
 • Olağanüstü (fevkalade) Amortisman
 • Normal (Eşit paylı) amortisman
 • Azalan kalanlar(bakiyeler) yöntemi

Not; “Verilen Avanslar”, “Yapılmakta Olan Yatırımlar”, “Arsa ve Araziler” hesapları için amortisman ayrılmaz.

Normal (Eşit Tutarlı) Amortisman Yöntemi

Amortisman Oranı: 1/ Ekonomik Ömür

Amortisman payı; Maliyet Bedeli x Amortisman oranı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir