Çözümlü Sorularla Birlikte Muhasebe Ders Notları

Muhasebe özet ders notlarını çözümlü çıkmış sorularıyla birlikte sizler için derlenmiş PDF formatını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Muhasebe ders notunu, SMMM, KPSS A, Sayıştay, uzmanlık ve müfettişlik,  mülakatları dahil olmak üzere bütün sınavları kapsayacak şekilde derlendi. Ayrıcı Genel Muhasebe dersi için vize ve final sınavlarına yönelik yardımcı kaynak olarak elinizden düşürmeyeceğiniz bir ders notu olacağını düşünüyoruz.

Muhasebe özet Ders Notları- Çözümlü Sorular

Notun İçeriği;

 • Kavramlar, Temel Bilgiler, İlkeler
 • Dönen Varlıklar
 • Duran Varlıklar
 • Kaynaklar
 • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
 • Muhasebe Denetimi
 • Mali Tablolar Analizi
 • Canlı Varlıkların Muhasebesi

Muhasebe ders notundan seçtiğimiz bazı başlıklar;

Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı

Mali olayların objektif (yasal) belgelere dayandırılarak muhasebeleştirilmesi, Söz yerine belgenin dikkate alı-
narak muhasebeleştirilmesi bu kavram gereğidir.

Örnek: İşletme bahçesinde yapılan temizlik için dışarıdan getirilen iki işçiye 500 TL ödeme yapılmış ancak bu ödeme için herhangi bir belge tutanak vs.. düzenlenmemiş ise bunun gider olarak vergiden düşürülememesi bu kavram gereğidir.

Defter Tasdik Süreleri

 • Yeni kurulan işletmenin işe başlamadan önce
 • İşine devam eden işletmeler döneme yeni defter ile başlayacaksa yeni dönemden bir önceki ay ( yıllık dönemlerde aralık ayı )
 • Yeni yılda eski defteri kullanacaksa aynı defteri tekrar tasdik ettirmesi gerekir. Yeni dönemin ilk ayı içinde tasdik ettirir. Buna Ara Tasdik ya da Tasdik Yenileme denir. (Yıllık dönemle kayıt tutanlar için bu zaman Ocak ayı)
 • Yıl içinde biterse defter yeni deftere kayıt yapmadan önce tasdik yaptırmak zorundadır.
 • TTK’a göre defter tasdikinde süre belirtilmemiş olup defter kullanmaya başlanmadan önce tasdik edilmeli demiştir.

Muhasebe Fişleri

Yevmiye kayıtlarında işletmeler doğrudan belgeler ile kayıt yapabilecekleri gibi önce muhasebe fişlerine kaydedip muhasebe fişlerini deftere kaydedebilirler. Muhasebe fişleri kullanılması durumunda bu fişler işletme yöneticisi tarafından kontrol ve paraf ettiği için kayıtlarda azami süre 45 gün imkânı da sağlanmış olur.

Muhasebe Fişleri kullanılmasının başlıca faydaları; Kayıtların kontrolünü sağlar, Kayıtlarda düzen sağlar, Yanlış kayıt yapmayı önler, Aynı nitelikteki işlemleri toplu olarak kaydetmeyi sağlar. Türleri;

 • TAHSİL FİŞİ: Kasaya giren paraların (tahsil edilen nakdin) ne için alındığını ve bu tahsilâtın karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedildiğini gösteren muhasebe fişidir.
 • TEDİYE FİŞİ: Kasadan çıkan paraların (yapılan ödemenin) ne için ödendiğini ve bu ödeme karşılığında hangi hesap ve hesaplara borç kaydedildiğini gösteren muhasebe fişidir.
 • MAHSUP FİŞİ: Nakit dışı yapılan işlemlerde kullanılır. Nakit para alış verişi olmayan böylelikle de kasa hesabının kullanılmasını
  gerektirmeyen muhasebe olaylarında kullanılır.

VARLIKLAR

İşletmelerin sahip olduğu ve parayla ifade edilebilecek tüm ekonomik değerler (fiziksel veya fiziksel olmayan) toplamıdır. Varlık olarak kaydedilmesinde temel kıstas bu durumda ekonomik olmasıdır. Bu yüzden hastanelere oksijen gazı üretimi yapan bir işletmenin doğadan bir bedel ödemeden aldığı hava ekonomik bir değer kabul edilemeyeceğinden varlık olarak kaydedilemez.

 • Dönen Varlıklar: İşletmenin nakit para, banka mevduatı, vadesi bir yıldan kısa olan alacaklar, yıl içerisinde nakde dönüştürülmesi beklenen stoklar ve diğer varlıkların yer aldığı hesap sınıfıdır. Burada ölçü, varlığın kullanım süresi ya da nakde dönüşme süresi (vadesi)’dir. Bu süre bir yıldan daha kısa ise (içinde bulunulan dönemin son gününden önce) dönen varlık sınıfında bilançoda yer alır.
 • Duran Varlıklar: Bir yıl içerisinde paraya çevrilmeyen, tüketilmeyen, Ömrü bir yıldan daha uzun olan ve işletme faaliyetlerinde kullanılan varlıklardır.

Kaynaklar

İşletmenin sahip olduğu ve bilançonun aktifinde gösterilen tüm varlıkların nasıl elde edildiğini kimlerden sağlandığını (finansal kaynağını) gösterir.

 • Kısa Vadeli Borçlar: Sermaye piyasasından, uluslararası kuruluşlardan, kredi kuruluşlarından, devletten veya üçüncü kişilerden
  sağlanan ve bir yıl içerisinde ödenecek olan borçlardır. Genellikle dönen varlıkların finansmanında kullanılır.
 • Uzun Vadeli Borçlar: Sermaye piyasasından, uluslar arası kuruluşlardan, kredi kuruluşlarından, devletten veya üçüncü kişilerden sağlanan bir yıldan daha uzun vadeye sahip borçlar ve fon kaynaklarıdır.
 • Öz kaynaklar: İşletme sahip ve ortaklarının varlıklar üzerindeki haklarının göstergesidir. İşletme kuruluşu esnasında ve sonradan konulan sermaye, sermaye yedekleri ve kar yedekleri, kar ve uğranılan zararlardan oluşmaktadır.

BORÇ (YABANCI KAYNAK): Üçüncü kişilerin varlık üzerindeki haklarıdır.

ÖZ KAYNAK (SERMAYE): İşletme sahip ve ortaklarının işletme varlıkları üzerindeki haklarıdır.

FAALİYET DÖNGÜSÜ: İşletmenin ana faaliyetine ilişkin olarak nakdin mala, malın alacağa ve alacağın tekrar nakde dönüşme sürecinin mali yılda en az bir kez tekrarlanma sürecidir.

Muhasebe ders notunun devamı için yukarıdaki linkten indiriniz.

4 Yorumlar

 1. Allah razı olsun hocam

 2. kaynak desteği için teşekkürler. çok iyi oldu bizim için.

 3. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum, ücretsiz böyle bir kaynağı insanların erişimine açmışsınız gerçekten helal olsun. Yazar çok fazla dua aldı :)

 4. Ne diyebilirim ki Allah razı olsun. Gerçekten elinize emeğinize sağlık. Ne kadar büyük özveri ile hazırlamış olduğunu çok belli. İnşallah bizlere de hakkıyla faydalanmak nasip olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir