Finansman Oranı Nedir? Hesaplanması Yorumlanması

Finansman oranı, işletme sermayesinin ne kadarının özkaynak ne kadarının yabancı kaynaktan oluştuğunu gösteren orandır. Yabancı kaynaklar kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklardan oluşur. Diğer bir deyişle özkaynak ve işletme borçlarının oranıdır. Formül şu şekildedir;

Özkaynak / Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Finansman oranı Kaç Olmalıdır?

Bu oran 1 ve 1’e yakın değerler almalıdır. 1 olması özkaynaklar ile yabancı kaynakların aynı oranda kullanıldığı anlamına gelmektedir. 1’den küçük değerler alması şirket için risk durumu taşımaktadır. Şirkete yabancı kaynaktan dolayı olağandan fazla faiz yükü getirir.  Yani, şirket borçlarını ödeyememe durumuyla karşılaşabilir.

Oranın 1’den küçük olması durumunda nakit dönüş hızı da önem taşımaktadır. Nitekim, 2009 krizinde ABD’li şirketlerin finansman oranları kabul edilebilir seviyede olmasına rağmen nakit dönüş süresi uzadığı için bir çok firma iflas etmiştir.

Finansman oranının 1’den büyük olması durumunda ise şirketin borçlarını ödeyebileceği ancak, düşük maliyetli uzun dönemli kredilerden yararlanmadığını göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir