Nakit Oranı Nedir? Nasıl Yorumlanır?

İşletmenin elinde bulunan nakit ve nakit benzeri varlıklarla, hiç bir nakit girişi olmasa dahi, kısa vadeli borçların yüzde kaçının ödene bileceğini gösteren orandır. Amaç, kısa vadeli yabancı kaynakların ne kadarının hazır değerlerle karşılanabileceğidir. Formül şu şekildedir;

Hazır Değerler/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

“Hazır Değerler” her zaman olmamakla birlikte “Menkul Kıymetler” hesap grubunu da kapsar. İşletmenin, borçlarını acil olarak ödeme gücünü ölçen bu oran cari ve asit test oranına göre daha duyarlıdır.

Nakit Oran Kaç Olmalıdır?

  • Nakit oran = 0,20 ise ideal orandır
  • Nakit Oran < 0,20 ise ; işletme para konusunda sorunlar yaşar. Finansman için yeni arayışlara girer.
  • Nakit Oran >0,20 ise, işletmedeki paranın verimli kullanılmadığını gösterir.

Bu oranın yüksek seviyede olması karlılığı olumsuz etkilemektedir. Çünkü, likidite ve karlılık arasında ters orantı bulunmaktadır. Yani, likidite azaldıkça karlılık artmaktadır. Sonuç olarak, yüksek likidite oranları tercih edilmemektedir; düşük likidite oranları ise işletme için risk oluşturmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir