Oto Finansman Oranı Nedir? Hesaplanması ve Yorumlanması

Bu oran ödenmiş sermayeye ilave olarak işletme faaliyetleri sonucunda yaratılan öz kaynakların ölçülmesinde kullanılır. Bu oran bilançonun 54- Kar Yedekleri hesap grubunda yer alan hesapların toplamından geçmiş yıllar zararlarının mahsubu neticesinde kalan tutarın, ödenmiş sermayeye bölünmesi suretiyle hesaplanır. Oto finasnman oranı formülü şu şekildedir;

(Kar Yedekleri-Birikmiş Zararlar)/ Ödenmiş Sermaye

Bu oranın büyük olması, işletmenin faaliyet sonucuna göre iç kaynak yaratabildiği anlamına gelir. Oranın sonucu ne kadar büyük çıkarsa işletme için o kadar iyidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir