Stok Bağımlılık Oranı Nedir? Hesaplama ve Yorumlama

Stok bağımlılık oranı, hazır değerler çıkarıldıktan sonra kalan Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların, stokların kaç katı olduğunu gösterir. Kısaca, hazır değerlerle karşılanamayan kısa vadeli yabancı kaynakların ödene bilmesi için stokların kaç katı kadar satış yapılması gerektiğini ölçen orandır. Formül şu şekildedir;

(Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar- Hazır Değerler)/ Stoklar

İşletmenin kısa vadeli borçlarında stok satışlara bağımlılığını ölçen orandır. Diğer likidite oranlarına yardımcı yardımcı olarak kullanılır.

Oranın yükselmesi, kısa vadeli borçların ödenmesinde stoklara bağımlılığın arttığını gösterir. İşletmeler, bu oranı düşürmek için fiyatı düşürme yoluna gitmektedir.

Stok bağımlılık oranı asit test oranının 1 ‘den küçük olması durumunda borçların geri ödenmesinde işletmenin stoklara bağımlılığını ölçen oran olarak da tanımlanmaktadır. Asit test oranının 1’den büyük olması durumunda stoklar dışındaki dönen varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynakları ödemeye yetecektir. Bu durumunda stok bağımlılık oranını hesaplamaya gerek yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir