Stok Devir Hızı Nedir? Yorumlanması ve Hesaplanması

Stok devir hızı, işletmenin 1 yıl içinde stoklarını ortalama olarak kaç yenilediğini gösterir. Diğer bir deyişle, stokların 1 yıl içinde kaç defa paraya dönüştüğünü gösterir. Stok devir hızı formülü ve ilgili formüller şu şekildedir;

Stok Devir Hızı

Satılan Ticari Malların Maliyeti sorularda verilmediği durumlarda “Net Satışlar” kullanılabilir. Bu durumda formül şu şekilde olur; “Net Satışlar/ Ortalama Stoklar”

Örnek; Aşağıdaki verilere göre işletmedeki stoklar kaç günde bir tükenmektedir?

  • Dönem Başı Stok: 15.000
  • Dönem Sonu Stok: 100.000
  • Dönem Sonu Stok: 20.000
  • Satışların Maliyeti: 150.000

Stok Devir Hızı= 150.000/ ((Dönem Başı Stok+ Dönem Sonu Stok)/2)

= 150.000/17.500= Cevap Stoklar yılda 8.57 kez yenilenmektedir.

Ortalama Stokta Kalma Süresi

Ortalama stokta kalma süresi, stokların işletmeye girişi ve çıkışı arasındaki gün sayısını ifade eder. Başka bir ifadeyle stokların bir yıl içerisinde kaç günde bir yenilendiğini göstermektedir. Ortalama stokta kalma süresi bir yıldaki gün sayısının (360) stok devir hızına bölünmesiyle bulunur. Formül şu şekildedir;

360/ Stok Devir Hızı

Stok devir hızı arttıkça stokların depoda kalma süresi de kısalacaktır. yukarıdaki örnekte stokların yılda  8,57 kez yenilenmektedir. Bu rakam 360’a bölündüğünde stokların 42 günde bir yenilendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ortalama stokta kalma süresi 42 gündür.

Stok Devir Hızı Ne olmalıdır ?

stok devir hızının kaç olması gerektiği firmanın içinde bulunduğu piyasaya göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin, stokta gıda olması durumunda farklı şirketin kablo üretmesi durumunda farklı bir optimum oran karşımıza çıkmaktadır. Kısaca, sektörlere göre optimum stok devir hızı değişmektedir.

Ancak, genel bir ifadeyle bu oranın yüksek olması stokların etkin bir şekilde yönetildiği anlamına gelmektedir. Stok devir hızı yüksek olan bir şirketin rekabet gücü daha yüksektir.

Stok devir hızının düşük olması, saklama maliyetlerinin fazla olduğu, firmanın etkin verimli kullanım analizini yapmadığı anlamına gelmektedir. Bu durumda; fiyat değişimleri, tüketici tercihlerinin değişimi, bozulma gibi riskler barınmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir