Merkez Bankasının Enflasyon Hedefleme Strateji

Amacı fiyat istikrarı olan M.B’larının bu amaca ulaşabilmek için kullandığı 3 farklı enflasyon hedefleme stratejisi vardır.

1- Parasal Büyüklük Hedeflemesi: Bu stratejide M.B parasal büyüklükleri yani para arzını kontrol altında tutarak fiyat istikrarı hedefine ulaşmaya çalışır. Bu yöntem kolay anlaşılır M.B. tarafından kolay kontrol edilebilir ve kolay uygulanabilir  bir yöntemdir. Ancak; uygulamada M.B parasal büyüklükleri kolaylıkla kontrol edebilirken paranın dolaşım hızını kontrol edememesi bu stratejinin gözden düşmesine neden olmuştur.

2- Döviz Kuru Hedeflemesi: Döviz kuru hedeflemesinde ülke parasının değeri bir başka ülke parası karşısında ya da yabancı paralardan oluşan bir sepet karşısında sabitlenir. Bu yönüyle “nominal çapa” olarakta adlandırılır. Döviz kuru hedeflemesi M.B’nın iç varlık stokunu yani para arzının arttırılmasını sadece dış varlıklara bağlayan “para kurulu politikası” şeklinde olabileceği gibi yerli paranın yerine tamamen yabancı bir paranın kullanıldığı “ dolarizasyon” şeklinde de olabilir.

Bu uygulamada M.B’nın bağımsız bir para politikası izleme imkanı tamamen ortadan kalkmaktadır.

3- Enflasyon Hedeflemesi: M.B’nın hedeflediği enflasyon doğrultusunda operasyonel bir faiz oranı belirleyerek, bu faiz oranı aracılığıyla ekonomik faaliyetleri etkileyip fşyat istikrarını sağlamaya çalıştığı stratejisidir. Bu doğrultuda enflasyopn belirlenen hedefin altındaysa faiz oranı düşürülerek ekonomik faaliyetler etkilenmektedir. Modelde; enflasyon, faiz oranı ve reel değişkenler tarafından belirlendiği için modelde paranın hiç bir rolü yoktur.

Enflasyon Hedefleme Stratejisinin Temel Unsurları Şöyle Sıralanabilir:
– Merkez Bankası geleceğe yönelik sayısal bir enflasyon hedefi ortaya koyar.
– Hedeflenen enflasyon ölçütü geniş tanımlı bir ölçüt olmalıdır.
– Faiz oranı temel politika aracı olarak kullanılmaktadır.
– M.B’nın politik ve ekonomik bağımsızlığı şarttır.
– M.B’nın bağımsız bir para politikası uygulayabilmesi şarttır.
– M.B’nın Fiyat istikrarı dışında bir amaca yönelmemesi gerekir
– Enflasyon hedefleme stratejisi, uzun dönemli şeffaf ve inandırıcı uygulanmalıdır.

Enflasyon Hedeflemesinin Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

  • Kamuoyu ve piyasa tarafından kolay anlaşılabilir bir stratejidir.
  • Enflasyon beklentilerini azalttığı için “Zaman tutarsızlığı”  sorununu azaltır.
  • M.B’nin bağımsız bir para politikası izlemesine izin verir.
  • M.B. üzerindeki baskıların azalmasına yardımcı olur.
Zaman tutarsızlığı: M.B tarafından uygulanan bir politikanın “T” döneminde optimal bir politika olmasına karşın “T+1” döneminde uygulanan politikanın optimal politika olmasından çıkmasını ifade eder.

Dezavatajları

  • Enflasyonla mücadele uzun sürer.
  • Hedeflemenin başarılı olduğunu ya da başarısız olduğunu değerlendirmek uzun sürer
  • Bu stratejide büyüme ve istihtam hedefleri gözardı edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir