Aval Nedir Sorumlulukları Nelerdir? Kefalet ile Benzerlikler ve Farklılıkları…

Aval, poliçede bedelin tamamen veya kısmen teminat altına alınması denmektedir. Aval veren kişiye de avalist denir. Bu teminat üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından da verilebilir. Diğer bir deyişle, Poliçede aval veren kişinin ismi olsa da olmasa da aval verebilir. Kısaca aval;

 • Poliçe borcunun garanti altına alınmasıdır.
 • Garanti altına alan kimseye avalist denir.
 • Aval, poliçenin ön yüzüne atılan imza ile gerçekleşir.
 • Kısmi avallik geçerlidir.
 • Avallik kimin için verilmişse onun için kurulmuş ve geçerli sayılır.
 • Avalist, senedin hükümsüzlüğüne ilişkin defileri ileri süremez.
 • Tek taraflı bir taahhüttür.
 • Ödeme yapan avalist halef olmaz.
 • Özel bir kefalet türüdür ancak Borçlar Kanunundaki kefalet hükümlerine tabi değildir.

Aval Şekil Şartları

 • Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine yazılır.
 • “Aval içindir” ya da eş anlamlı bir ifade yer alır
 • Aval veren kişinin imzası yer almalıdır.
 • Poliçe üzerine atılan her imza aval şerhi sayılır. Ancak, Muhatap ve düzenleyenin imzaları hariçtir.
 • Avalın kimin için düzenlendiği belirtilmemişse; düzenleyen için aval verilmiş sayılır.

Aval Verenin Sorumluluğu

 • Avalist kimin için taahatüt altına aynen onun gibi sorumlu olur.
 • Şekle ait noksanlık haricinde teminat altına alınan borç batıl olsa da aval verenin taahhüdü geçerlidir.
 • Aval veren kişi, senet bedelini ödediği takdirde, lehine taahhüt altına girmiş olduğu kişiye karşı başvuru hakkına sahip olur.

Kefalet ve Aval Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

 • Aval bağımsız, kefalet ise feri bir haktır. Avalist, borç batıl olsa dahi sorumluluğu devam etmektedir. Kefalette ise borcun batıl olması durumunda, kefilin sorumluluğu bulunmayacaktır.
 • Poliçenin devri durumunda, avalistin sorumluluğu devam eder, Ancak kefil olan kişinin sorumluluğu sona erir.
 • Kefil, asıl borçlunun ileri sürebileceği tüm defileri ileri sürebilir. Avalistte bu durum söz konusu değildir.
 • Aval, kayıtsız şartsız kurulmaktadır. Kefalette ise, gelecekte bir borç için kefil olması durumunda dahi borcun doğmuş olması gerekmektedir.
 • Aval veren kişi, poliçe bedelini ödediği takdirde, poliçeden dolayı lehine taahhüt altına girmiş olduğu kişiye ve ona, poliçe gereğince sorumlu olan kişilere karşı poliçeden doğan haklarını iktisap eder. Kefalette ise, asıl borçluya karşı öne sürülebilecek defiler ödeyen kefile karşı da kullanılabilir.
Aval Nedir Videomuzu İzleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir