Temerrüt Faizi Nedir?

Temerrüt faizi, bir borcun vadesinde yerine getirilmemesi durumunda istenen faizdir. Gecikme faizi de denilmektedir.

Temerrüt faizi istenmesi için sözleşmede öngörülmüş olması şartı ve kusuru aranmaz. Tazminat faizi, bir haksız fiil sonucunda mağdura ödenecek olan haksız fiil tazminatına işletilen faizdir.

Alacaklının uğramış olduğu zarar temerrüt faizinden fazla olduğu takdirde, borçlu kusursuz olduğunu ispat etmediği bu zararı tazmin ile yükümlüdür.

Ticari işlerde temerrüt faiz oranı kararlaştırılmamışsa; Merkez Bankası tarafından belirlenen avans faiz oranı yasal faiz oranından yüksek ise avans faiz oranından temerrüt faiz talep edilebilir.


Alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 21,25 dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir